A Veszprém Megyei Múzeumok Közleményei 12. (Veszprém, 1973)

Dr. Jugovics Lajos: Balaton-parti bazaltbányászat

megszűnt, nem lesz érdektelen, ha megismerjük ezeknek a bazalthegyeknek felépítését, szerkezetét, kőzetanyagát valamint az egykori kőbányászat ki­alakulását, fejlődését és a bányatermelések okozta feltárások, bányaüregek méreteit, azok elhelyezke­dését. A bazaltbányászat ezeken a ba­zalthegyeken kb. az 1900- as években indult meg, a vulkáni kúpoknak alsó szintjein ahonnan kezdetben a lecsúszott bazaltomlások tör­melékanyagát szedték fel és hordták útkavicsolásra ; a hegycsúcsokat felépítő bazaltsziklákat szeren­csére ekkor még nem robbantották. Komolyabb és állandó jellegű bazaltbányászat tulajdonképpen a balatoni vasút megépítése nyomán, tehát 1909—10 években bontakozott ki, az 1. sz. ábra fényképén látható bazaltkúpokon. A „Balaton-parti bazaltbányászat" a Badacsony hegy két kőbányájában 1950-, illetve 1964-ben szűnt meg. még a Hegyestő csúcsán 1970-ben, tehát ek­kor végleg megszűnt ez az állami kőbányászat. A badacsonyhegy bazaltbányászata A Badacsony felső, vulkáni eredetű részében két kőbánya működött : I. A csúcs keleti oldalán az ún. „tomaji-bánya'\ melynek bányaürege a falu felett, a Balaton felől látható. II. A csúcs ÉNy-i oldalán, a „tördemici-bánya". Ezek az elnevezések azt is jelölik, hogy az illető bányák kőanyagát drótkötélpályákon, a badacsony­tomaji, vagy a tördemici állomás melletti zúzó­üzembe szállították. A tomaji bányát a zúzóüzem­mel 1630 m hosszú, szögállomásos drótkötélpálya kötötte össze. A tördemici-bányából 1300 m hosszú és egyenes drótkötélpályán szállították a bazaltot a nemestördemici zúzóüzembe. A Badacsony-hegyi bazaltbányászat kialakulását, fejlődését röviden a következőkben foglalhatjuk össze. A Badacsony lapos bazaltkúpján a kőbányászat általában 1900—1905 között, időszakos termeléssel indult el; a Badacsonytomaj község fölötti hegyol­dalban, ahol a falu határáig lehúzódott, hatalmas bazaltomlások anyagát termelték, útépítésre. Rendszeres, részben gépesített bazaltbányászat csak a tapolcai vasút megnyitása után indult el, szintén a Badacsony keleti oldalán lehúzódott és nagyvastagságú bazaltomlások anyagában. Az első nagyobb méretű kőbányát ezen oldalban, 270 m ma­gasságban nyitották, ahonnan a kőanyagot drótkö­télpályán szállították le, a badacsonytomaji MÁV­állomás mellett létesített zúzóüzembe. A termelés­sel e hegy belseje felé haladva kifogyott a bazalt és kitűnt, hogy a bányaüreg telepítését mélyebb szinten kezdték, tehát eddig csak a bazaltomlás anyagát termelték. A bányafeltárásban megjelent a Badacsony homokalapzata. Ezután feljebb, 302 m magasságban és kissé a Balaton felé néző oldalon, nyitották meg az újabb bányafeltárást, ahová a drótkötélpálya feladóállomását telepítették. (2. sz. ábra. I. bányatérkép). Több éves termelés után ezen a 302 m-es bánya­szinten is elfogyott a bazalt és befelé haladva újból a pannonkorú homokalapzathoz jutottak el, (itt ered a Klastrom-forrás), tehát kitűnt, hogy a bazalt még magasabb szinten kezdődik. A vizsgálatok megál­lapították, hogy Badacsony ezen részén a homok­alapzat 310 m-ig húzódik, ott települ reá az első vulkáni kitörés anyaga, a vulkáni törmelékszórás­ból lerakódott bazalttufa. Erre a bazalttufa rétegre azután 315 m-en települ a tömött szövetű réteges bazalt. A Badacsony-hegy „tomaji-bányája" véglegesen ezen a 315 m-es szinten alakult ki, ahol egészen 1950-ig termeltek, illetve még két évig, ezen a bá­nyaudvaron felhalmozódott és robbantás nélkül el­érhető bazalttömeget takarították ki. A tomaji bá­nyaudvar 750 m hosszúságban 70—80 m magas bá­nyafalakkal termelt és kőanyagát innen siklón eresztették le, a drótkötélpálya régi, 302 m magas feladóállomására, ahonnan a kőanyag a tomaji zú­zóüzembe került. Ez a bányaudvar látható ma is a Balaton felől, de fásítása már 1954-ben elkezdődött, sikeresen fejlődik és remény van rá, hogy az itt kialakult magas erdő részben eltakarja a bányafa­lak alsó részének kopaszságát, míg azok felső ré­szén kifejlődnek a „kőzsákok". A „Tördemici-bazaltbánya" a Badacsony ÉNy-i oldalát bontotta meg, eredetileg 350 m magasság­ban és 500 m hosszúságban, amelyben 50—55 m ma­gas bányafallal termeltek. Az 1950. évi mérések sze­rint ez a bányaudvar 28 180 m 2 kiterjedésű volt. Ebben a bányafeltárásban termelt bazaltot külön drótkötélpályán, a nemestördemici állomás melletti zúzó-osztályozó üzembe szállították. 1950-ben a tör­demici kőbánya különállósága megszűnt, egyesült az ide áttelepített tomaji üzemrésszel, mely 1950—53­ban ide helyeződött át. Az egyesítés után ez a bá­nyaszint mélyült és 1964 végéig már itt is 312 m magas bányaudvaron termeltek. A Badacsony mindkét kőbányájában szürke színű, tömött szövetű, rétegesen-padosan elváló, bazaltot termeltek. Az üzemek kockafaragásra, zúzott, il­letve terméskő előállítására rendezkedtek be. Ba­dacsony-hegy szürke színű bazaltja kockafaragásra elsőrendű kőanyag volt, a második világháború előtti időkben itt és a somoskői bazaltterületen ké­szítették az ország legtöbb bazaltkockáját. 124

Next

/
Oldalképek
Tartalom