Veszprém a török korban (Veszprémi Múzeumi Konferenciák 9. 1998)

Adattár (Pálffy Géza) - III. A veszprémi végvár vicekapitányainak „Életrajzi lexikona” (16–17. század)

Babócsay Ferenc, ifj. (nagyszarvi)­1664. nov.- dec. gyalogosvajda Lentiben 28 (ÖStA KA HKR Prot. Exp. Bd. 328. fol. 554. és fol. 610.) 1692-1696 veszprémi főhadnagy (1692. máj. 20. MOL P 235 Acta Babocsayana No. 508.; 1696: VERESS D„ 1983. 243. és HUNGLER, 1986. 209: 49. jegyz.) 1696 ideiglenesen megbízott veszprémi főkapitány (Lásd az archontológiai részben.) 1700 veszprémi vicekapitány (Lásd az archontológiai részben.) 1702-1703 alezredes Csonkabég (Leopold Joseph Freiherr von Zungaberg) ezredében, ahonnan azután átáll a kurucokhoz (1702. márc. Ekkor állítják fel Csonkabég ezre­dét, amelynek Oberstleutnant^. TEPLY, 197. 194. Vö. TAKÁTS, 1928/1. 536., ill. 1706. júl. 24: „Imperiumban is jó Óberst-Laüdinandnak tartották." AR, V köt. 176: No. 91.) 1703-1704 kuruc ezredes (Uo., 185: *. jegyz.) 1704. ápr. 5. előtt Noha visszapártolt a császáriakhoz, Újlaky András szerint „a császár pátensivei elfogták". (1704. ápr. 5. BÁNKÚTI, 1977. 93: No. 182.) 1705. dec. Bottyán János (Vak Bottyán) Pápán letartóztatja a császáriakhoz való átállásá­ért. (AR, V köt. 185:*. jegyz.) 1706. júl. Már ismét a kurucok oldalán harcol. (1706. júl. 24. Uo., 174-176: No. 91.; júl. 27-28. AR, I. köt. 570-571: No. 88-89.) 1706-1710 t brigadéros (1706. júl. 24. Bercsényi Miklós azt írja, hogy „én ugyan már ré­gen bíztatom brigadírossággal. " AR, V köt. 176: No. 91.; 1706. nov. 23. Már viseli a tisztséget. Uo., 322: No. 206.; Tisztét haláláig betölti.) Babócsay Pál (nagyszarvi) 29 1684. szept. A császári seregben szolgál Buda alatt. (MOL P 1314 No. 1148. В P. levele Batthyány Ádámhoz. Vö. PETTKÓ, 1900. 88.) 1691. ápr. 2. Egerszegen szolgál tiszti rangban (MOL P 1313 Miscellanea, „Miscellanea" Series I. No. 151/b.) 1696-1700 veszprémi hadnagy, majd főhadnagy (1696: VERESS D., 1983. 243. és HUNGLER, 1986. 209: 49. jegyz.; 1700: MOL P 287 Series II. Fase. HH. [43. es.] fol. 117-124.) 1700 ideiglenesen megbízott veszprémi főkapitány (Lásd az archontológiai részben.) 1704. aug. 5. hadifogoly kuruc tiszt Csáktornyán (Pálffy János felajánlja neki kicserélését. GÉRESI, 1897. 100: No. LXXVII.) 1708 Már biztosan kiszabadult fogságából. (THALY, 1901.197: No. 108.) 27 1710. jan. 22., romhányi csatatér t (RT, I. köt. 230.) ~ Somogyi Borbála (REISZIG, 1918-1921, 30. és MOL P 235 Acta Babocsayana No. 54., No. 494.). Apja id. Babócsay Ferenc, anyja feltételezhetően Rumi Kata. NAGY I., I. köt. 79. Itt szeretném megköszönni Heckenast Gusztávnak az ifj. Babócsay Ferencre és Pálra vonatkozó kuruckori adatokat. 28 Amennyiben ez az adat valóban rá és nem egy névrokonára vonatkozik. 24 1727. máj. 4. előtt f (MOL P 235 Acta Babocsayana No. 924. és No. 939.) ~ szentlőrin­ci Márffy Krisztina Julianna (1694-től már Babócsay Pálné: uo., No. 46.). Apja id. Babó­csay Ferenc, anyja Rumi Kata. NAGY 1., I. köt. 79. és THALY, 1901, 678. és 842. Vö. még PETTKÓ, 1900,88. 137

Next

/
Oldalképek
Tartalom