Mindszenty József Veszprémi püspök 1944-1945 (Veszprémi Múzeumi Konferenciák 7. 1996)

Gergely Jenő: Mindszenty (Pehm) József politikaii tevékenysége az 1930-as években

Gergely Jenő MINDSZENTY (PEHM) JÓZSEF POLITIKAI TEVÉKENYSÉGE AZ 1930-AS ÉVEKBEN Mindszenty József esztergomi érsek, bíboros hercegprímás érseki kineve­zését megelőző több mint negyedszázados papi szolgálatát, közéleti, társadalmi és politikai szereplését csak elnagyoltan, sommásan érintik a teljesség igényével fellépő monográfiák is. Politikai krédójáról annyi vált közismertté, hogy legitimista volt, hogy 1944-ben éppúgy szembe mert fordulni a nyilasokkal, mint 1918-ban Károlyiékkal, vagy 1919-ben a kommunistákkal. Ugyanakkor Mindszenty József mögött 1945-re 25 éves közéleti-politikai munkálkodás állt, amely az akkori keresztény párt keretei között mozgott elsősorban, de szinte kezdettől meghaladta a városi-vármegyei kereteket, és hatásában kiterjedt a régióra, a zömében katolikus Dunántúlra is. Amint a zalaegerszegi apátplébános tekintélye nőtt, úgy vált egyre inkább meg­határozó egyéniségévé a dunántúli katolikus papság politikai mozgal­mainak. Ez az 1930-as évekre esik, amikor a bethleni konszolidáció felbomlásával a keresztény párt is kereste új elhelyezkedését a rendszerben, azaz igyekezett megújulni, és alkalmazkodni a megváltozott körülmé­nyekhez. Ebben a kiútkeresésben találkozunk gyakran Mindszenty ne­vével. (Megjegyezzük, hogy Mindszenty József ekkor valamennyi dokumen-tumban természetesen Pehm Józsefként szerepel, hiszen nevét csak 1941-ben magyarosította szülőfalujáról Mindszentyre.) A Keresztény Gazdasági és Szociális Párt 1930. november 17-i budapesti értekezletén kapcsolódott be nyilvánosan a keresztény párt országos politikájába Pehm József apátplébános. Felszólalásában a vasárnapi munkaszünet megtartását sürgette, ami régi keresztényszocialista igény volt. A másik fő követelése az volt, hogy a párt tűzze programjául a szentségi házasság nélküli polgári házasság elleni harcot. (A házassági jog reformjának követelésében nézetei egybeesnek az új hercegprímás, Serédi Jusztiniánéval.y 6

Next

/
Oldalképek
Tartalom