A Napóleoni háborúk és a magyar nemesség (Veszprémi Múzeumi Konferenciák 2. 1992)

Veress D. Csaba (történész, Laczkó Dezső Múzeum, Veszprém): A Francia Császárság és a Habsburg Birodalom háborúja 1809-ben

tány, Takácsi): Vaszar, Gyarmat, Csikvánd, Ujmalomsok és Marcaltő falvakban. (Vas, Győr és Mosón vármegyék lovassága). Soproni lovasosztály (pk.: gróf Festetics Ignác főstrázsamester, Görzsöny): Görzsöny, Acsád falukban. Hadik-hadosztály (pk.:gróf Hadik András altábornagy): Luzsénszky-dandár (pk.: Luzsénszky József vezéró'rnagy, Celldömölk): Zempléni lovasezred (pk.: Kandó Gábor ezredeskapitány, Babot): Szentmiklósfalva, Szentpéter, Vár- és Egyházaskeszó', Kecskéd, Kenyéri, Csönge, Ostfiasszonyfalva. (Zemplén, Szepes, Sáros, Abaúj és Ung vármegyék lovassága). Hevesi lovasezred (pk.: gróf Almásy Kristóf ezredeskapitány, Celldömölk): Saág, Nemes- és Pórdö­mölk, Kápolna, Szakfalva, Gönce, Sótony, Nemestacskánd, Mesteri, Miske, Simo­nyi, Tokorcs falvakban. (Heves, Gömör, Borsod és Torna vármegyék lovassága). Csekonics-dandár (pk.: Csekonics vezéró'rnagy, Jánosháza): Szabolcsi lovasezred (pk.:Gentsy Ferenc ezredeskapitány, Somlóvásárhely): Deve­cser, Borszörcsök, Kisjenó', Tüskevár, Torna, Oroszi, Dóba, Karakószörcsök falvak­ban. Szatmári lovasezred (pk.: br. Vécsey Ló'rinc ezredeskapitány, Pápasalamon): Nyárád, Nemes- és Pórszalók, Dabrony, Nagyalásony, Vid, Vecse, Kup, Kovácsi, Nóráp falvakban. (Szatmár, Máramaros, Bereg, Ugocsa, Csanád vármegyék lovas­sága). Bihari lovasezred (pk.: Dobozy Lajos ezredeskapitány, Jánosháza): Pálfa, Mártonfa, Hetye, Borgáta, Németkeresztúr, Kissomlyó, Duka és Karakó falvak­ban. (Bihar, Csongrád és Békés vármegyék lovassága). Torontáli lovasezred (pk.: br. Wenkheim József ezredeskapitány, Hosszúpereszteg): Csipkerek, Újlak, Kám, Szemenye, Farkas, Egervölgye, Beic, Káld, Hosszúfalu és Bögöte falvakban. (Toron­tál, Temes, Krassó és Arad vármegyék lovassága). Márkus-csoport: Veszprém megyei 9. sz. gyalogoszászlóalj (pk.: Márkus József ezredes) hat százada Mezőlak faluban. Fejér vármegyei 10. sz. gyalogoszászlóalj (pk.: Pribék József szá­zados) Fejér és Tolna vármegyei századai Pápán. 3. tüzérezred (pk.: Vogelhuber altábornagy): 53 db ágyú és 430 tüzér: Borsosgyó'r, Dáka, Kéttornyúlak és Dereske falvakban. Hadik-hadosztály: komáromi táborban pozsonyi 1. sz.-, pesti 2. sz.-, nyitrai 3. sz.-, nógrádi 4. sz.-, vasi 5. és 6. sz.-, komá­romi 7. sz.-, zalai 8. sz.-, hevesi 15. sz.-, borsodi 16. sz.-, gömöri 17. sz.-, zempléni 18. sz. gyalogoszászlóaljak. A magyar felkelő' hadak fó'raktára Pápán volt. A sereg fó'kórháza Tatán, másik két kór­háza Pápán és Márianosztrán működött. Cs. kir. Déli Hadsereg parancsnoka: Habsburg János fó'herceg lovassági tábornok főhadiszállása: Csáktornya. VIII. hadtest (pk.: Chasteler altábornagy, Zalaszentgrót): Marschall-hadosztály (pk.: Marschall tábornok, Hosszúpereszteg): Becsey-dandár: 5. sz. Ott huszárezred nyolc százada, 5. sz. varasd-körösi határőr­ezred három zászlóalja. Adler-dandár: 46. sz. Hohenlohe-Bartenstein gyalogezred két zászlóalja, 9. sz. vadászzászlóalj. Colloredo-hadosztály (pk. : Colloredo altábornagy, Sümeg) Fenner-dandár: 62. sz. Johann Jellachich gyalogezred két zászlóalja, 16. sz. Lu­signan gyalogezred két zászlóalja. Baur-dandár: 3. sz. ogulini határőrezred két zász­lóalja, 19. sz. Alvinczy gyalogezred három zászlóalja. Best-dandár: 27. sz. Strassaldo gyalogezred három- és 61. sz. Saint Julien gyalogezred három zászlóalja. Zach-hadosztály (pk.: Zách tábornok, Zalabér): Wetzel-dandár: 11. sz. második báni határőrezred egy százada, 3. sz. ausztriai sza­bad-zászlóalj. Schmidt-dandár: 43. sz. Simbschen gyalogezred két zászlóalja és a salzburgi vadászszázad. 24

Next

/
Oldalképek
Tartalom