Ilon Gábor szerk.: Pápai Múzeumi Értesítő 5. (Pápa, 1995)

Régészet és természettudományok - Ilon Gábor: Újabb avar kori sírok Bakonytamásiból

ACTA MUSE/ PAPENSIS PÁPAI MÚZEUMI ÉRTESÍTŐ 5-1995 ILON GÁBOR ÚJABB AVAR KORI SÍROK BAKONYTAMÁSIBÓL 1994. július 26. és augusztus 10. között hitelesítő ásatást folytattam Hathalom területén a Nagydémi Honismereti Kör hathatós támogatásával. 1 Szerencsére Mithay Sándor betemetődött árkai még viszonylag jól látszottak. Július 19-én árkainak néhány nagyjából még biztos pontját bemértük, és szinteztük a feltárandó területet 2 Az ,A" (15 x 4 m) és „C" (15 x 5,7 m) szelvények rabon tásán ál érintkeztünk Mithay Sándor korábbi árkaival. Az ő LX. árka újkori beásással 3 is érintett, általa TV .számmal jelzett gödrének (ebben volt a középkori vas depot) folytatását megtaláltuk. így a régi és az új ásatás területét és sírjait most hiteles összesítő térképen (1. ábra) adhatjuk közre. Sírszámozásom Mithay Sándort követően folytatólagos. 1. ábra: A bakonytamasi temető térképe (1-9. Mithay S. által feltárt sírok) Abb. 1.: Landkarte des Gräberfeldes in Bakonytamasi (die Freigelegten Gräber 1-9. von Sándor Mithay) 1 A kör tagjainak áldozatkész munkáját e helyütt is szeretném megköszönni. A feltárást anyagiakkal támogatta a Veszprém megye Kultúrájáért, valamint a Lakitelek Alapítvány. Az alapítványok segítségéért itt is köszönetet mondok. Az ásatási napló EKM RA 1122-94. A tárgyak még leltározatlanok. Az embertani anyag meghatározásra vár. 2 A geodéziai munkát, az ásatás folyamatában és végén Bárdosi János és Bordás Ferenc pápai geodéták végezték, szakmaszeretettől indíttatva. Szívességüket ezúton is köszönöm. 3 Betöltésében injekciósfiola töredéket is találtunk, ami legújabb kori bolygatásra is utal.

Next

/
Oldalképek
Tartalom