Ilon Gábor szerk.: Pápai Múzeumi Értesítő 5. (Pápa, 1995)

Régészet és természettudományok - Mithay Sándor: Bronz-, avar és középkori leletek Bakonytamási-Hathalom-pusztáról (Anyagközlés)

ACTA MUSEIPAPENSIS PÁPAI MÚZEUMI ÉRTESÍTŐ 5-1995 MITHAY SÁNDOR • BRONZ-, AVAR ÉS KÖZÉPKORI LELETEK BAKONYTAMÁSI-HATHALOM-PUSZTÁRÓL (Anyagközlés) A pápai állami gazdaság hathalmi területén építkezéshez homokot bányásztak. Ezen munka alkalmával régészeti leletek kerültek elő, amelyeket a környék lakói szereztek meg. A múzeumba két év múlva jutott el a leletek híre. Azután két mentőásatást végeztem 1971. augusztus 2-6., valamint 1972. augusztus 15-29. között. A topográfiai előkészítő terepbejárások alkalmával Hathalom közelében a gólyafai táblán nem találtunk felszíni leleteket (1. ábra). A gólyafai tábla Hathalom-pusztától nyugatra található. 1 A 14/6. lelőhely keleti szélén van a fent említett bánya. A vállalat homokbányájából magánosok is szállíthattak homokot, így több lelet a hozzá nem értés miatt elkallódott. Szerencsére egy gyújtó, Balázs Árpád (Pápa) vállalati alkalmazott segítsé­gével sikerült a lelőkörülmenyeket nagyjából tisztázni. A két leletmentés során - összterülete (2. ábra): 240 m 2 - három korszak emlékei kerültek elő: 1. középső bronzkori településnyomok, 2. avar sírok, 3. késő középkori település maradványai. Középső bronzkor, mészbetétes kerámia kultúrája telepjelenségei Az I. sz. 92 cm mély gödörben a legtöbb lelet a gödör keleti felében volt. A földje fekete színű és fényes. Benne faszenek és pattintott kövek mutatkoztak. Az egyik cserép oldaltöredékén keresztbe húzott, bekarcolt vonalak láthatók. Egy-egy edényperemis volt elszórtan. A II. sz. gödör ásatási telepünk keleti felén volt. A gödör mélysége 195 cm, északkeleti részében faszenes réteget figyeltünk meg. Sok mészbetétes díszű cserép utólagosan égett volt, egy kihajló peremtöredéken vastag mészbetétes díszítés található (I. tábla 1.). A sok cseréptöredék közül egy mészbetétes díszítésű kis ép bögre is (í. tábla 2.) említést érdemel. Még az ásatás előtt került Balázs Árpád (Pápa, Bocsor u. 6/5.) birtokába két ép edény és egy nagyobb oldaltöredék (lsz. 74.35.2,1. tábla 5.). Az utóbbi szürkés színű, a mészbetétes kerámia edényeire emlékeztet. Egy öblös bögre (lsz. 74.35.3.) oldalán bekarcolt vonalakkal, a pereme alatt kis bütyökszerű fogantyúval (I. tábla 6.). Állítólag az előbbi edény meUett került elő a sárga homokból egy mészbetétes díszítésű tálka (lsz. 74.35.1.), két kis füllel, kidudorodó pereme alatt mészbetétes, körbefutó díszítéssel (I. tábla 7.). Egy egyfülű mészbetétes díszítésű kis bögre (lsz. 77.13.1.), a válla alatt kis körkörös dísszel (I. tábla 8.). Késő középkori telepjelenségek A ni. sz. gödör körvonala 90 cm mélyen már jól kivehető volt. Végleges mélysége 117 cm. Benne őskori cserepek, pattintott kőhulladékok. Köztük húspiros színű, pattintott penge töredék, továbbá csonteszköz töredé­ke, mészbetétes díszű cserepek méltók ernlítésre. Néhány későközépkori edény töredék is voltagödör földjében. A IV. gödörben keverten fordult elő a mészbetétes és a késő középkori házikerámia. A gödröt 200 cm-ig mélyítették. Egy nagyobb cseréptöredéken (lsz. 74.37.46.) bekarcolt, fogazott díszítés található (I. tábla 3.), egy másik, kisebb töredéken (lsz. 74.37.116.) a fogazás enyhe hullámvonal alakú díszítésbe megy át (I. tábla 4.). A gödréből egy vas eszközlelet (lsz. 74.37.29.-41.) is előkerült. 2 A depot tárgyai: 1. Csavart szög, kerek fejjel (VEI. tábla 1.), 2. Gyűrű alakú vaspánt (VEI. tábla 2.), 3. Két vasszög (VTE. tábla 3a-b.), 4. Szög töredéke (VEI. tábla 4.), 5. Vaskés töredéke (VEI. tábla 5.), 6. Peremezett vascső (VEI. tábla 6.), 7. Egyik végén többszögű, a másikon téglalap átmetszetű vasszerszám (VEI. tábla 7.), 8. Réz lat (VEJ. tábla 8.),

Next

/
Oldalképek
Tartalom