Népi vallásosság a Kárpát-medencében 5/I. Konferencia Pápán, 1999. június 22-24. (Veszprém, 2001)

Mislovics Andrea: Pászkaszentelés Hajdúdorogon 255 Horváth Sándor: Mindennapi népi vallásosság a grádistyei horvátoknál 267 Lábadi Károly: Drávaszög népének vallásossága a háborúban. . . 277 Juhász Éva: Egy görög-katolikus cigány egyházközség létrejötte 281 Szabó Irén: A görög-katolikus vallásgyakorlat egy gesztusa: a csók 287 Jároli József: Az eleki németség szakrális néprajzának néhány jellemző vonása 303 Nagy Abonyi Ágnes: A Mária-lányok Bácskában és Bánságban 307 Halász Péter: A húsvéthoz kapcsolódó vallási népszokások a moldvai csángóknál 315 Sári Zsolt: Az úrnapi körmenet és térszerkezete 323 Olosz Katalin: A református legényegyletek szerepe a falvak életében egy múlt századi magyarvalkói példa tükrében 331 Sárai Szabó Katalin: Nőnevelés és mindennapi vallásosság a Magyar Lányok című folyóirat első évfolyamaiban 1894-1898 341 Ebele Ferenc: A szentségek szerepe a magyarpolányi római katolikus közösségben 351 Kisfalusi János: Az ünnepek vallásos szokásai a görög katolikus egyházban 357 Csoknyai Péter: „Nagykarácsony éccakája" 361 Bogu Balázs: Bátyúi bedehemes játék 371 Gál Irma: Református hitközösségek vallásos életmódja a gyergyói szórványban 387 P. Madár Ilona: Kórógy, Szendászló, Haraszti és Rétfalu vallásos szokásairól 393 Limbacher Gábor: Kápolnák és kápolnagondozók Nógrádban .... 403 6

Next

/
Oldalképek
Tartalom