Kárpáti Kelemen szerk.: A Vasmegyei Régészeti-Egylet Évkönyve 1891-1892

A VASMEGYEI BÉCÍSXETI £GY1£T Elli ff 111, MDCCCXCI—XCII. SZERKESZTI: : K árpáti Keilemen osorna-prem. kanonok, oki. főgymnasiuqn tanár, egyleti titkár. XIX —XX. ÉVFOLYAM. SZOMBATHELY, BERTALANFFY JÓZSEF KÖNYVNYOMDÁJA 1892.

Next

/
Oldalképek
Tartalom