Kárpáti Kelemen szerk.: A Vasmegyei Régészeti-Egylet Évkönyve 1889-1890

[KÁRPÁTI Kelemen:] Értesítés

/ Értesítés. A vasmegyei régészeti egylet t cz. tagjai a jelen fü­zetet, mint az egyesület 1889 -90-ik évre szóló jelentését, tagsági illetmény fejében kapják. Egyszersmind tisztelettel felkéretnek a tagsági díjnak (évenkint 1 frt) mielőbbi szi­ves beküldésére tek. Bossányi József pénztáros úrhoz, nehogy e miatt az egyesület működésében hátráltassék. A füzetnek pontos kézbesíthetése végett pedig nagyon kívánatos volna, ha a lakóhelynek megváltozása az egye­sület titkárának tudomására hozatnék.

Next

/
Oldalképek
Tartalom