Burány Gergely szerk.: A Vasmegyei Régészeti-Egylet Évkönyve 1887-1888

[BURÁNY Gergely:] Értesítés

Értesítés. A vasmegyei régészeti eg}let t. cz. tagjai a jelen füzetet, mint az egyesület 1887 —88-ik évre szóló jelen­tését, tagsági illetmény fejében kapják. Egyszersmind tisztelettel felkéretnek a tagsági díjnak (évenkint 1 frt) mielőbbi szives beküldésére tek. Bossányi József pénztáros úrhoz, nehogy e miatt az egyesület működésében hát­ráltassák. A füzetnek pontos kézbesíthetése végett pedig nagyon kívánatos volna, ha a lakóhelynek megváltozása az egyesület titkárának tudomására hozatnék.

Next

/
Oldalképek
Tartalom