Burány Gergely szerk.: A Vasmegyei Régészeti-Egylet Évkönyve 1886

[BURÁNY Gergely:] Értesítés

r Értesítés. A vasmegyei régészeti egylet t. cz. tagjai a jelen füzetet, mint az egyesület 1886-ik évre szóló jelentését, tagsági illetmény fejében kapják. Egyszersmind tiszte­lettel felkéretnek a tagsági dijnak (évenkint i frt) mielőbbi szives beküldésére tek. Bossányi József pénztáros úrhoz, nehogy e miatt az egyesület működésében hátráltassák. A füzetnek pontos kézbesithetése végett pedig nagyon kivánatos volna, ha a lakóhelynek megváltozása az egye­sületi titkárnak tudomására hozatnék. A titkár.

Next

/
Oldalképek
Tartalom