Burány Gergely szerk.: A Vasmegyei Régészeti-Egylet évi jelentése 1885

A VASMEGYEI RECÉSXETJ-SGYtrr MDCCCLXXXV. SZERKESZTÉ: Dr. gURÁNY fERGELY, CSORNA-PREiM. KANONOK, OKL. FŐGYMNASIUMI TANÁR, EGYLETI TITKÁR. SZOMBATHELY, BERTALANFFY JÓZSEF KÖNYVNYOMDÁJA, 1885. XIII. ÉVFOLYAM.

Next

/
Oldalképek
Tartalom