Burány Gergely szerk.: A Vasmegyei Régészeti-Egylet évi jelentése 1884

[BURÁNY Gergely:] Értesítés

Értesítés.­A vasmegyei régészeti egylet t. cz. tagjai a jelen füzetet mint az egyesület 1884-ik évre szóló jelentését tagsági illetmény fejében kapják. Egyszersmind tiszte­lettel felkéretnek a tagsági dijnak mielőbbi beküldésére tek. Bossányi József pénztáros úrhoz, nehogy e miatt az egyesület működésében hátráltassák. ß fit hált.

Next

/
Oldalképek
Tartalom