Balogh Lajos - Köbölkuti Katalin (szerk.): Szenczy Imre emlékezete (Szombathely, 1999)

Szenczy Imre tanulmányai - Fehér fagyöngy, és európai gyimbor

hatású és kardiotonikus gyógynövényekkel (galagonya /Crataegus monogyna/, szúrós gyöngyajak /Leonurus cardiaca/) ideges eredetű szívpanaszoknál. Orvosi ellenőrzés szükséges. Gyári készítményeit az onkológia területén használják. Ellenjavallt fehérje-túlérzékenységnél és krónikus infekciók esetén. Az aktualizált tudományos latin növénynevek Horváth Ferenc és munkatársai (1995), a magyar növénynevek esetében pedig Priszter Szaniszló (1998) névhasználatát követik. A korabeli magyar nevek ma ismeretlenül, mégis kellemesen hangzó tarkasága rávilágít a (szak)nyelv fejlődésével járó veszteségekre, az elhagyott, má­ra elhalt szavak sokaságára. Szép élmény újra felfedezni őket. Felhasznált irodalom Augustin Béla - Jávorka Sándor - Giovanni Rudolf - Rom Pál: Magyar gyógynövények I., Csapody Vera - Jávorka S.: II. Bp. Földművelésügyi Minisztérium, 1948. 494 p. 107, 190 t. Bernáth Jenő: Vadon termő és termesztett gyógynövények. Bp. Mezőgazda Kiadó, 1993. 566 p. Borhidi Attila: A zárvatermők fejlődéstörténeti rendszertana. Bp. Nemzeti Tankönyvkiadó, 1995. 484 p. Botfalvy József: Hazai gyógynövényeink alkalmazása a homöopatha gyógymódban. In: Magyar gyógynövé­nyek. I-II. Bp. Földművelésügyi Minisztérium, 1948. p. 442-445. Bugát Pál: Természettudományi szóhalmaz. Buda, Magyar Királyi Egyetem, 1843. 488 p. Castleman, Michael: Gyógynövény enciklopédia. Alapvető útmutató a természet gyógyszereihez. 4. kiad. Bp. Esély Kiadó, 1996. 477 p. Clusius, Carolus: Rariorum aliquot Stirpium, per Pannoniam, Austriam & vicinas quasdam Prouincias obseru- atarum Historia, Qvatvor libris expressa. Antverpen, Christopher Plantin ny. 1583. 8, 766, 7 p. Cserey Adolf: Növényhatározó, vagyis vezér a virágzó növények neveinek könnyű és biztos kikereséséhez, kezdők számára. 2. kiad. Selmeczbánya, Joerges Ágost özv. és Fia, 730 p. Dános Béla: Farmakobotanika. A gyógynövénytan alapjai (Kemotaxonómia). Bp. Argumentum Kiadó. Dánért, S. et al.: Uránia növényvilág. Magasabbrendű növények. I. (ford.: Horánszky András) Bp. Gondolat Kiadó, 1980. 483 p. Diószegi Sándor - Fazekas Mihály: Magyar fűvész könyv. Melly a' két magyar hazában találtatható növények­nek megesmerésére vezet. A’ Linné alkotmánya szerént. Debrecen, Csáthy György ny., 608 p. Gombocz Endre: A magyar botanika története. Bp. MTA, 636 p. Hegi, G. - Conert, H. J. - Hamann, U. - Schultze-Motel, W. - Wagenitz, G.: Loranthaceae. In: Illustrierte Flora von Mitteleuropa. Band III. Angiospermae, Dicotyledones 1, Teil 1. Berlin - Hamburg. Verlag Paul Parey, 1981. p. 308-322. Hoffmann Károly - Wagner János: Magyarország virágos növényei. Bp. Királyi Magyar Természettudományi Társulat, 1903. XXVI, 241 p. Horváth Ferenc - Dobolyi Zoltán Konstantin - Morschhauser Tamás - Lőkös László - Karas László - Szer­dahelyi Tibor: FLÓRA adatbázis 1.2. Taxonlista és attribútum-állomány. Vácrátót. MTA ÖBKI, 1995. 267 p. Kereszty Zoltán: „Nézzétek a mező liliomait...” Bibliai növények a hit és a tudomány fényében. Bp. MTA ÖBKI, 1998. 554 p., XXXVI t. Melius Péter: Herbárium. Az fáknak, füveknek nevekről, természetekről és hasznairól. Bevezető tanulmánnyal és magyarázó jegyzetekkel sajtó alá rendezte Szabó Attila. Bukarest. Kriterion, 1979. 518 p.

Next

/
Oldalképek
Tartalom