Dömötör Sándor: A Vasi Dunántúli Szemle tizenegy éve 1933-1944 (Savaria Múzeum Közleményei 1. Szombathely, 1957)

ünnepi Hét. (Vezércikk.) I : 281-282. Iparművészeti tanfolyam és kiállítás Ká­monban. I : 343—344. Rajki István hősi lovasszobra. I : 345— 347. Vasmegyei régi órák és órások. I : 349— 350. Tulipántos láda. (Társadalmi gyűjtésről megjegyzések.) I : 351—352. Gergelyezés. (Megjegyzés.) II : 101. A Baumgartner-díj a vasi gránicon. (Weörös Sándorról.) II : 103. Fábián Gyula: Különös háború. (Ism.) II : 108-109. Görög Kálmán: Repülő Miki. (Ism.) II : 109. Emlékkönyv Balassa Józsefnek ... 70. szü­letése napjára. (Ism.) II : 115. France Stele: Monumenta artis Sloveni­cae. (Ism.) 11:287-288., 11:116. Scherg Karolv: Sárvár. (Ism.) II : 120— 121. Második évfolyam! (Szerkesztői megjegy­zések.) II : 125-120. Dj alapílótag. (Batthyány Iván.) II : 126. A Gayer-emlékmű. II : 127-128. A Széchenyi-emléktábla. II : 128. Szclesléy László emléktábla. II : 129. Az 1935. évi szombathelyi ünnepi Hét. II : 128. Folyóiratszemle. II : 207-208. Krónika. II : 208. Tábor. TaboSíar. (Szlovén nyelvi adatok.) II : 277. Népies állat- és növénynevek, az őrség­ből. II : 282. Panyigay Sándor: A kintornások. (Ism.) II : 284. Takáts Gyula: Kút. (Ism.) II : 285. Bodor Antal: A falukutatás vezérfonala. (Ism.) II : 286. Slovenska Krajina. (Ism.) II : 288. Vakarcs Kálmán: Szentgotthárd és kör­nyékének ismertetése. (Ism.) II : 288. Kukucimba. (Szlovén nvelvi adatok.) III : 118. Szelestey László (emléktáblája). III : 126­127. Alakuló Gyűlés. (Múzeumbarátok Egye­sülete.) III : 127-128. Híradás érkezett (Weörös Sándorról). III : 128. A kodosi hegyvám. III : 211-212. Magyar írók szlovén nyelven. III : 214. Weörös Sándor" A kő és az ember. (Ism.) III : 221-223. Gereblye. (Szakkérdések, feleletek.) III : 224. Tordai Ányos: Rózsáskert. (Ism.) III : 301. Edmund Schneeweis: Grundriss des Volksglaubens und Volksbrauches der Serbokroaten. (Ism.) III : 302. France Stelé: Umctnost zapadne Europe. (Ism.) III : 302-303. Vilko Novak: Izbor prokmurske knjizev­nosti. (Ism.) III : 303. Tíz éves a debreceni nyári egyetem. III : 304. őrségi képek. III : 318-338. Pinka-Lendva-Bömhec. III : 398-399. A Szaniszló-em lék tábla. III : 224., 412­414. Smidt Lajos jubiláris hadikiállítása. III : 414-415. Schlosser József: Földrajzi vezérkönvv. (Ism.) IV : 110. Az 1937-es könyvnapra. IV : 111. Magvarv Zoltán: Zeitsehrieftenschau 1935. (Ism.) IV : 197. Jozef Bass— Miroslav: Prekmurske pesmi. (Ism.) IV : 199. Gayer Gyula szobráról. IV : 200. Magvar szenzáció 1937-ben (Petőfi fény­képéről). IV : 202-203. Puszta Sándor: Gyümölcsoltó. (Ism.) IV : 274. Székelv László: Sziromeső. (Ism.) IV : 274-275. Soproni Szemle. (Ism.) IV : 276. Gayer Gyula bronzszobrát... IV : 280. Ötömösi Magyar László emlékműve. IV: 280. Érdekes leletre bukkantak . . . (1848-as emlékek. IV : 381. Kriz-kráz, Krao Matjáz. (Szlovén gyer­mekjátékok Mátyás királyról.) IV : 381-383. Fábián Gyula: Hej Rákóczi, Bercsényi, Bezerédj! (Ism.) V : 70. Magyar László: V : 112. Evi négy számot. . . (Szerkesztőségi be­jelentések.) V : 112. Fran Ramovs: Kratka zgodovina jezika I. (Ism.) V : 267. Fran Ramovs in Milko Kos: Brizinski spomeniki. (Ism.) V : 267—268. Mirko Ruprl: Sacrum promptuarium Jn­neza Svetokriskega. (Ism.) V : 269. öt év. (Szerkesztői elmélkedés.) V : 273— 275. Nagy szárazság idején. (Deklizsini nép­szokás.) V : 359. Ötömösi Magyar László emlékműve — Magyar László utcája. V : 366. Hungarica in Slovénia. VI : 103—105., 185. Kácki pastér. (Kigyóőrző.) VI : 107. Ötömösi Magyar László emlékműve Szombathelyen. VI : 108-111. 17

Next

/
Oldalképek
Tartalom