Savaria – A Vas Megyei Múzeumok Értesítője 34./1 – (2011) (Szombathely, 2011)

RÉGÉSZET - Károlyi Mária: A Sé - Malomi-dűlő neolitikus település festett kerámiájának díszítési rendszerei

savaRia a Vas Megyei Múzeumok Értesítője 34/1 (2011) 123-172 Szombathely, 2011 KÁROLYI Mária A SÉ - MALOMI-DŰLŐI NEOLITIKUS TELEPÜLÉS FESTETT KERÁMIÁJÁNAK DÍSZÍTÉSI RENDSZEREI „...Őrizzetek szent angyalok; Forogjatok szent keresztek... Kötözve legyenek a rosszak, Se értsenek, se halljanak Az igaz szó általa ámen." (Apokrif ima részlete Zala megyéből, Erdélyi Zsuzsanna gyűjtése 1975.) 1973 és 1974 őszén, a Vas megyei Sé község Malomi dűlőjén vezetett első leletmentő ásatásaim alkalmával először került felszínre festett neolitikus kerámia a megye területén, amelyet jelentéseimben a lengyeli kul­túra termékének tartottam (KÁROLYI 1974. 16, 1975. 19, 293). Az 1975-től 1980-ig már az MTA Régészeti Intézete és Kalicz Nándor bekapcsolódásával tervásatásként folytatott ásatás legfontosabb eredménye az ívesen hajló, kettős árokrendszer - paliszád árok együttes hosszú sza­kaszainak és a neolitikus település több kisebb-nagyobb gödörrendszerének feltárása volt (KALICZ-KÁROLYI 1977. 122-123, 1978-1979. 215-217). A korábban nálunk ismeretlen kulturális és időrendi periódust képviselő leletanyag tanulmányozásában sze­rencsés körülmény volt, hogy a Régészeti Intézetben dicséretesen gyorsan restaurált leleteket csaknem tel­jességben kiállíthattuk a Savaria Múzeum 1982-ben megnyílt állandó kiállításán (KÁROLYI 1982). Vendég­könyveink tanúsítják, hogy az évek során minden szom­szédos vagy érdeklődő ország egyetemi régészeti tan­székei látogatást tettek a séi neolitikus anyag megtekin­tésére (Bécs, Brno, Zágráb, Ljubljana, Liege stb.). 1. ábra. Festett edény egy kis áldozati gödör aljáról az 1996-os ásatásból (Sé - Malomi-dűlő) (Készítette: Kiss Ernő Csaba) Fig. 1. Painted pot from the bottom a small sacrificial mound from the excavation 1996 (Sé - Malomi-slope) (by: Csaba Ernő Kiss) 123

Next

/
Oldalképek
Tartalom