Savaria – A Vas Megyei Múzeumok Értesítője 33. – (2010) (Szombathely, 2010)

TERMÉSZETTUDOMÁNY - Balogh Lajos: Az őrvidéki rétektől a vietnami őserdőkig. Emlékezés Jeanplong Józsefre (1919-2006) és munkásságára

sava Ria a Vas megyei Múzeumok Értesítője 33 (2010) 7-27 Az őrvidéki rétektől a vietnami őserdőkig. Emlékezés Jeanplong Józsefre (1919-2006) és munkásságára 'Máim MteM £*>> Üjntoy j§* W­3. ábra. Jeanplong József 85. születésnapi köszöntésén, Budapesten (fénykép: Szabó T. Attila) Abbildung 3. József Jeanplong bei seiner 85. Geburtstagsfeier in Budapest (Foto.- Attila Szabó Tj Vas Megye Közgyűlése 1992-ben Gáyer Gyula emlékpla­kettel és oklevéllel tüntette ki a megye területén végzett botanikai kutatási eredményei elismeréseként. Ugyaneb­ben az évben a Gödöllői Agrártudományi Egyetem a doc­tor honoris causa (tiszteletbeli doktor) címet adományoz­ta neki. 80. születésnapja alkalmából 1999. december 20­án a Magyar Biológiai Társaság Botanikai Szakosztályában köszöntötték. 7 2000. május 31-én kisebb agyvérzésen esett át, amelyből ha lassan is, sikerült felépülnie. Megerősödve is azonban már csak rövidebb sétákra vál­lalkozhatott, melyek gyakori célpontja volt egy közeli park. Ritka örökzöldjeiben gyönyörködött, többször figyel­membe ajánlva azokat: „Örülnék, hajönnél hozzám láto­gatóba - így a közelben lévő Millenáris Park növényeit megnézhetnéd! Sok ritkaság van itt: Itea virginica, Magnólia grandiflora, M. kobus, M. stellata, M. soulan­geana (cserjék), - vízi telepített fajok: Pistia stratiotes, Eichhornia crassipes stb." 8 2004. május 17-én, 85. szüle­tésnapja alkalmából a Magyar Biológiai Társaság Botani­kai Szakosztályának 1400. szakülésén (3. ábra), 9 majd szeptember 6-án a Szent István Egyetem Mezőgazdaság­és Környezettudományi Karának Növénytani Tanszékén köszöntötték ( ANONYM 2004, TUBA 2004); nagy örömére ­négy év után - újra eljutott Gödöllőre, szeretett munkahe­lyére. A szerzőnek írott utolsó levele így zárul: „Kedves Lajos! ...Jelenleg egészségemtűrhető, az 2000. V. 31. óta (kis agyvérzés) javul, írásorr] beszédem szépen rendbe jön. Kis sétákat teszek a Millenáris Parkban, figyelem a növények virágzását. Feleségemjói van. A leveleket min­dig várom Szívélyes üdvözlettel: Jóska" 1 0 - Jóska bácsi 2006. október 20-án hunyt el, búcsúztatása november 13-án volt Budapesten, a Farkasréti úti temetőben. 7 Az elhangzott előadások: Priszter Szaniszló: A Clusius-Beythe-féle Nomenclator Pannonicus két kiadása és azok utóélete. Kovács Margit - Turcsányi Gábor: Magyarország fontosabb növénytársulásainak multielem-analízise. Précsényi István - Molnár Imre: Fajdiverzitás-változás kukorica gyomegyütteseiben. Bartha Dénes - Kovács J. Attila: Az Alpokalja botanikai kutatásának múltja és jelene; vő.: Botanikai Közlemények 1999-2000, 86-87(1-2): 249 (2001). 8 Részlet a szerzőhöz írt leveléből; kelt: Budapest, 2002. július 26-án. 9 Az MTM Ludovika Lovarda előadótermében elhangzott előadások: Penksza Károly: Köszöntő. Turcsányi Gábor: Szobatársad voltam. Tóth Sándor: Gyűjtőutakon Vas megyében. Balogh Lajos: Jeanplong József, mint az Alpokalja Természeti Képe kutatási program leghűségesebb botanikai támasza; vö.: Botanikai Közle­mények, 91(1-2): 141 (2004). 10 Részlet a szerzőhöz írt leveléből; kelt: Budapest, 2005. július 6-án. Tizenkét évig leveleztünk: 26 db hozzám írott levelét és 27 db (részben képes) levelezőlap­ját őrzöm; az első 1993. május 14-én, az utolsó 2005. július 6-án kelt. 9

Next

/
Oldalképek
Tartalom