Savaria - A Vas Megyei Múzeumok értesítője 17-18. (1983-1984) (Szombathely, 1989)

Gyógyszerésztörténet - Csanád Vilmos: A történeti Magyarország gyógyszertárainak elnevezései és alapítási évei

A patikák elhelyezése, környezete, külső észrevehető tulajdonsága is ösztökélt pati­kaelnevezésekre. Találhatunk ilyen elnevezéseket: „Felső", „Alsó" patika (helye a város­ban) ; a ház színéről elnevezett gyógyszertárakat („Zöld", „Kék"). Nürnbergben Paradi­csompatikának neveztek el egy gyógyszertárat, mert az épület falán paradicsomot ábrá­zoló freskó volt. Voltak utcáról, térről elnevezett patikák is. De arra is van példa, hogy utcát neveznek el patikáról, Pesten a Kígyó utcát. Számos patikát tulajdonosaik nevén emlegettek és neveztek el. Ennek hatása keres­hető a német Hof-, Stadt- Raths-Apotheke elnevezésekben: korábbi gazdájuk a herceg­ség, a város lehetett. A reformáció elterjedtévei sok patika neve megváltozott. Protestán­sok lakta területen másra cserélik az erősen katolikus jellegű elnevezéseket. A XVII. századtól kezdve már több patika létesül. Az ókori szimbólumok, állatok, növények, antik mitológia, istenek, a tudomány, történelem, művészet, a kitáguló nagyvilág, a polgárosodás fogalmai késztetik az új elnevezéseket, de nem szűnnek meg a vallásos jelentésűek sem. Sok patikát neveznek el az illető ország történetének fogalomköréből. Az új világrészek felfedezése, távoli, egzotikus népekkel bonyolított kereskedelem, gyar­mati cikkek, a gyarmatokon megismert állatok és növények, a messziről hozott gyógy­szerek új elnevezésekre csábítanak : Szerecsen, Fekete Szerecsen, Indus, Római, Török, Mór, Mórok, Két Mór elnevezésre. A XVIII. század közepétől tudatosan ragaszkodnak a patikák régi elnevezéséhez, védik ezeket és a hatóságok nem engedik, hogy ugyanabban a városban mások azonos névvel nevezzék el gyógyszertárukat. A szerzetesrendek, kolostoraik mellett sok helyen infírmáriumokat is létesítettek, és ezzel együtt gyógyszereket is készítettek. A gyógyszereket a rendi orvosok és a melléjük rendelt fráterek állították össze. Első királyaink idejében már voltak ilyen kolostorok nálunk. A Szent Lázár rendnek Magyarországon már 1200 körül voltak kórházaik, öltözetükön zöld keresztet viseltek. A templomosok III. István idejében foglalkoztak betegápolással. Ruhájukon vörös kereszt volt. A johanniták, vagy ispotályosok II. Géza korában telepedtek le, betegeket ápoltak. Ruhájukat fehér kereszt ékesítette. A német lovagrend is ápolt nálunk betegeket II. András idejében. Nem ok nélkül emlegettük a szerzetesrendek különféle színű keresztjeit, mert a jelzős kereszt megnevezést fellelhetjük későbbi patikaelnevezéseinkben. A szerzetesek, lovagrendek kolostori gyógyszertárain kívül országunkban városi gyógyszertárak is voltak. Budán már 1303-ban volt „városi" gyógyszertár. (Orient i. m. 35.1.) Egy 1494-ből származó oklevél említi a nagyszebeni városi gyógyszertárat (Orient, 48. 1.), 1500-ban Pozsony és Brassó is büszkélkedhetett gyógyszertárral (Orient, 51. 1.). Erdélyben a XVI. század elején 3 (Orient, 53.1.), a XVII. század végéig 6 nyilvános városi gyógyszertár működött (Orient, 149.1.). Nagyszebenben a XVII. század végéig 6 patika létesült. A lőcsei, kolozsvári patika alapítása a XVI. század elejére esik. (Carl Freder­king: Grundzüge der Geschichte der Pharmazie, Göttingen, 1874. с művében (19. 1.) említi, hogy Oroszországban az első patikát Moszkvában nyitották meg a XVI. század végén. Később Nagy Péter cár szorgalmazta patikák alapítását. 1701 és 1713 között 8 patika létesült Moszkvában.) A XVI. század után a patikáink lassan szaporodnak, de .főuraink is állítanak fel házipatikákat. (Szigetváry F. : Különböző tulajdonviszonyú patikák felállítása...) A XVI.-XVIII. században a jezsuiták és az irgalmasok több patikát alapítottak nálunk is. A jezsuiták 1561-ben jelentek meg az országban. 1700-ban 36 rendházuk, 1773-ban, feloszlatásukkor 52 rendházuk és 1000-nél több rendtagjuk volt. A jezsuiták jelvényében IHS betűk olvashatók: Jesus Hominum Salvator = Jézus az emberek megváltója. Innen a sok Salvator elnevezésű patikánk. Az irgalmas rendet Istenes Szent János alapította Portugáliában. 1578-ban kaptak constitutiót. Szepesváralján már 1650­ben volt Gránátalma elnevezésű gyógyszertáruk.

Next

/
Oldalképek
Tartalom