Az Alpokalja természeti képe közlemények 8. (Praenorica - Folia historico-naturalia. Szombathely, 2005)

Víg Károly: A Savaria Múzeum (Szombathely) Természettudományi Osztálya munkatársainak irodalmi munkássága 2005-ig

Praenorica Folia historico-naturalia, VIII (2005) BALOGH, L. (1998): Könyvismertetés: Dissertationes in honorem jubilantis Adolf Olivér Horvát doctor academiae in anniversario nonagesimo nativitatis 1907­1997. Szerk.: Borhidi Attila és Szabó László Gy. - Studia phytologica jubilaria, Janus Pannonius Tudományegyetem, Növénytani Tanszék, Pécs, 1997, 204 oldal. — Vasi Szemle, 52(4): 503-504. BALOGH, L. (1998): Csaba József szellemi hagyatéka ... — Csákányi Hírlevél, 4(8): 4 BALOGH, L. & MOLNÁR, M. (1998): „Lapok Szenczy Imre herbáriumából." Kiállítás a szombathelyi Berzsenyi Dániel Megyei Könyvtárban. — Múzeumi Hírlevél, 20(12): 294-295. BALOGH, L. (1999): Könyvismertetés: Kanitzia, 4 (1996) - Nyugat-Magyarországi Egyetemi Regionális Szövetség, Berzsenyi Dániel Tanárképző Főiskola, Nö­vénytani Tanszék, Szombathely, 224 oldal. Szerk.: Kovács J. Attila. — Vasi Szemle, 53(1): 148-149. BALOGH, L. (1999): Kövön virág. Gondolatok Horváth Ernőre emlékezve. — 42. Vas Megyei Környezet- és Természetvédelmi Napok 1999. Szombathely, 1999. május, Műsorfüzet, pp. 1-2. BALOGH, L. (1999): Könyvismertetés: Veress Márton: Általános természeti földrajz. Fejezetek az általános természeti földrajzból. - Savaria University Press, Szombathely, 1998,478 oldal + 9 színes tábla. — Vasi Szemle, 53(5): 679-680. BALOGH, L. (1999): Könyvismertetés: Kitaibelia, Botanikai-Természetvédelmi fo­lyóirat. II. évf. (1997) 1. és 2., III. évf. (1998) 1. és 2. füzetek. Szerk.: Molnár Attila és Vidéki Róbert. - Kosbor Természetvédelmi Egyesület és KLTE Növénytani Tanszék, Debrecen. — Vasi Szemle, 53(6): 818-821. BALOGH, L. (1999): Könyvismertetés: A kőszegi Jurisich Miklós Kísérleti Gimnázi­um Értesítője az 1997/98. iskolai évről. - Közzéteszi: Németh Sándor igaz­gató. Szerkesztették: Készei Balázs, Készei Ildikó, Szeléné Varga Márta. Kő­szeg, 1998, 136 oldal. — Vasi Szemle, 53(6): 821. BALOGH, L. (2000): Könyvismertetés: Priszter Szaniszló: Növényneveink. A ma­gyar és a tudományos növénynevek szótára. - Mezőgazda Kiadó, Budapest, 1998, 549 old. — Vasi Szemle, 54(2): 275-276. BALOGH, L. (2000): Könyvismertetés: Frank Norbert - Király Gergely - Tímár Gá­bor (összeáll.): Vörös Lista. A hazai Laitaicum védett és veszélyeztetett edé­nyes növényfajai. - A Soproni Műhely különszáma, Sopron, 1998, 68 old. — Vasi Szemle, 54(2): 277-278. BALOGH, L. (2000): Könyvismertetés: Tilia, V. (1997) és VI. (1998) számok. Szer­keszti: Bartha Dénes. Soproni Egyetem, Erdőmérnöki Kar, Növénytani Tan­szék, Sopron. — Vasi Szemle, 54(4): 576-578. BALOGH, L. (2000): Könyvismertetés: Vörös könyv Magyarország növénytársulá­sairól 1-2. Szerk.: Borhidi Attila és Sánta Antal. - A KÖM Természetvédel­mi Hivatalának Tanulmánykötetei 6, TermészetBÚVAR Alapítvány Kiadó, Budapest, 1999, 362 + 404 oldal. — Vasi Szemle, 54(5): 739-740. BALOGH, L. (2000): 5th International Conference on the Ecology of Invasive Alien Plants. La Maddalena (Szardínia), 1999. okt. 13-16. — Múzeumi Hírlevél, 21(1): 18-19 Gan.). 149

Next

/
Oldalképek
Tartalom