Az Alpokalja természeti képe közlemények 4. (Praenorica - Folia historico-naturalia. Szombathely, 2001)

0 Fólia historico-naturalia ZOKTAK N EMEL­lycKax S irafofcat cs KányvoKct, bizonyoscs botíólctős EmWr£k« ncfc aianlaníj: hogy azoknak tcKin* utos ncvc^cttyík cs oltalmok a« lat inkab bőtfáltcíTcnck cs fzorgalmatosban oU vaftaflfanak. De En kőzSnfcg8s keppen agaram c^t ai mun« Kat ki bot fitanom , cs aíanlanom a^ hfju kdroz* t^cn oluafonaK. Valakiarcn fcárSzt jen, olvafTa ez kcjnwctskct munkauai a^ VK ISTEN neucnek ditcbcrctíro: magának kedighesfekbdrattyanák cpcttctfcc* Ha thouiba,valakinek cr cn munkám nem tet* czík, kerom azon mint CHRISTVSBAN iráo Atyámfiát, ha nála nckílcl lehel, hadgyonbeket A 2 tieib

Next

/
Oldalképek
Tartalom