Gaál Zsuzsanna – K. Németh András (szerk.): A Wosinsky Mór Múzeum évkönyve 39. (Szekszárd, 2017)

K. Németh András: Középkori pecsétnyomók és idézőbillogok Tolna és Somogy megyékből

A WOSINSKY MÓR MEGYEI MÚZEUM ÉVKÖNYVE »XXXIX. (2017) 235-261. K. NÉMETH ANDRÁS Középkori pecsétnyomók és idézőbillogok Tolna és Somogy megyékből1 BEVEZETÉS Ritkán előforduló középkori leleteink közé tartoznak a rendkívül sokféle - a történeti mellett művé­szettörténeti, epigráfiai, heraldikai stb. - információt hordozó, többnyire bronzból készült feliratos pecsétnyomók. Kisebb részük soha nem került földbe, különböző közgyűjteményekben viszonylag keveset őriznek belőlük. Sokat mondó adat, hogy még a Magyar Nemzeti Múzeum pecsétnyo- mó-gyűjteményében is mindössze néhány tucat 1526 előtti ilyen tárgy található,2 így a nemrég a gyöngyösi ferences rendházban váratlanul előkerült 25 darabos kollekció hét középkori pecsétnyo­mója már kiemelkedő számnak számít.3 Annál több pecsétnyomó került és kerül elő folyamatosan különböző régészeti kutatások során, újabban pedig nem elhanyagolható a fémdetektoros kutatás eredményeként előbukkant tipáriumok száma sem, amelyeknek sajnos csak egy része elérhető a tudományos kutatás számára.4 Ez a közlemény a főként az utóbbi csoportba sorolható tárgyak közül mutat be tucatnyit, ame­lyek közös vonása, hogy a Dél-Dunántúl egy jól meghatározható régiójából, Tolna megyéből, illetve Somogy megye keleti feléből származnak (1. kép). A tárgyak közül kettőt a szekszárdi múzeum őriz, tíz pedig magángyűjteményben található. Cikkem elején a középkori Magyarország területén föld­ből előkerült - tehát nem gyűjteményekben fennmaradt - középkori pecsétnyomókat tekintem át, majd a bemutatni kívánt tárgyak leírása után azok rövid értékelésével foglalkozom. E helyen nem tartom feladatomnak a bemutatott pecsétek részletes, művészettörténeti szempontú értékelését, ellenben régészeti kontextusuknak igyekszem kiemelt figyelmet szentelni. 1 Köszönöm Zsiga Zsoltnak, hogy lehetővé tette a gyűjteményében lévő tárgyak publikálását. A fényképeket Retkes Tamás (WMMM), a térképet és a táblákat Vicze László (WMMM) készítette. A tanulmányhoz F. Romhányi Beatrix (KRE), Körmendi Tamás (ELTE), Rácz Miklós, Takács Imre (ELTE) és Varga Máté (Rippl-Rónai Múzeum) fűzött fontos kiegészítéseket. Munkájukat, segítségüket ezúton is köszönöm. 2 A Pecsétnyomó Gyűjtemény ismertetései (NÉMETH 1987-1988; ORGONA 2002) alapján a szerző által végzett számítás. 3 BODOR 2005. 4 Ilyenek láthatók pl. egy fémkeresőzéssel foglalkozó oldalon: http://vakond.hu/pecsetnyomo.html (2016. 06. 13.). Bár az ott bemu­tatott tárgyak jelentős történeti értékkel bírnak (kerek, Agnus Dei ábrázolásos pecsétnyomó; mandorla alakú, baldachinos főpapi pecsétnyomó; mandorla alakú, angyal ábrázolásos, perjeli (?) pecsétnyomó; Rubin comes pajzs alakú, oroszlánábrázolásos pecsét­nyomója), ám a lelőhely nélküli pecsétnyomókkal a későbbiekben nem foglalkozom. 235

Next

/
Oldalképek
Tartalom