Gaál Ibolya: Földbe épített lakóépítmények és azokban lakók életviszonyai Szabolcs-Szatmár –Bereg vármegyében a XX. században (Jósa András Múzeum Kiadványai 57. Nyíregyháza, 2004)

III. AZ INGATLANOK TULAJDONI ÁLLAPOTA ÉS ADATAI

Berakott tűzhelyeiket göngyöltsárhói vagy vályogból szintén maguk készítették. Kótajban ezt „kotló"-nak, máshol „katlan"-nak hívták. De „volt kisméretű lemezből készült kotlóspór is egy karikával" (R. Gy. Nyíracsád). Sz. L. Bököny-Gödrökben lakó családnál „házilag készített dobkályha tetején egy másik lemezen főztek. Hetente meszelt a családanya, mert nagyon füstölt". Olyan háromlábú pléh­kályhát is sokfelé használtak, amit nem házilag készítettek (pl. Levelek, Petneháza, Ke­mecse, Pusztadobos stb.). A „katlan", „kotlik" használata kb. az 1920-as évek második felére fokozatosan csökkent és az 1930-as években a csikótűzhely kezdett általánossá válni. A tűzhelynek sütője nem volt. Tímáron „vaskutyának" nevezték. Ezt melegítésre és főzés­re használták. Használtak háromlábú kisméretű hordozható öntöttvaskályhát is. (Pl. Sza­bolcsbáka, Kemecse, Tímár stb.). Nyírpilisen „kandi"-nak nevezték azt a tűzrakási lehetősé­get, amikor két-két téglára helyezett „platt"-on, fémlemezen, mások „nyáron a kunyhó elé ásott gödör fölé helyezett pléh"-en (fémlemezen) főztek. Ugyanebben az évszakban többen is ún. szolgafán készítették a család főttételeit. A szolgafa nem más, mint rézsútosan egy kapanyélhez hasonló rudat a földbeástak és a kintmaradt végére egy fémakasztót rögzítettek és arra akasztották a főzőedényt. Alatta tü­zeltek. Télen pedig dreifuszon főztek. Ez egy háromlábú, bográcsnál laposabb, kb. 12 literes öntöttvasedény. Ezt téglára vagy vályogra állították és alatta tüzelve főztek (pl. Buj, Nyír­gelse, Nagyhalász, Nyírpazony stb.). Egyes földházakban búboskemence is volt, melyet nemcsak kenyérsütésre, hanem fűtés­re, a helyiség melegítésére is használtak. Ennek megfelelően oldották meg a kéményt vályog vagy göngyöltsárból B. P. földbérlő foglalkozású érpataki lakosnál, de nem a hagyományos földkunyhóknál ismert megoldással. A kemencének körül padkája volt, amire rá lehetett ül­ni és háttal a kemence oldalához dőlve melegedni. A kemencét egy picike beugróból fűtöt­ték. Emellett volt a családnak csikótűzhelye is, és ezen főztek. Piricsén a kemence füstelvezetését célzó kémény a földkunyhó oldalán volt kivezetve. Voltak olyan földházak is, ahol a búboskemence kint az udvaron vagy a telken épült. (Pl. Aporháza.) Vacsorafőzés csikótűzhelyen

Next

/
Oldalképek
Tartalom