Bene-Szabó: A magyar királyi honvéd huszár tisztikar 1938-45. (Jósa András Múzeum Kiadványai 52. Nyíregyháza, 2003)

MAGYAR KIRÁLYI TARTALÉKOS HUSZÁRTISZTEK

LENGYEL GYÖRGY tartalékos huszárhadnagy (Cegléd, 1913. XI. 18. - Cegléd, 1996. XI. 28.) Anyja: Zakar Terézia. Apja: Lengyel Károly földbirtokos. Tényleges katonai szolgálatát 1935. X. 1. és 1936. X. 1. között Cegléden, a 2. huszárezredben teljesítette. 1937. VIII. 1. és 1942. IL 1. között megszakításokkal ezen alakulatban tevékenykedett. 1941. IX. l.-én tartalékos hadnaggyá léptették elő. 1944. VII. 1.-től a béke­helyőrségben, a keleti hadszíntéren, illetve a magyarországi hadműveleti te­rületen a 3. huszárezredben teljesített szolgálatot. 1945. V. 3.-tól XII. 10.-ig amerikai fogságban volt. LENKEY KAROLY tartalékos huszárzászlós (Veszprém, 1917. - ?) Anyja: Schandl Margit. 1940. XI. 20.-án tartalé­kos zászlóssá léptették elő. LENZ GYULA tartalékos huszárfőhadnagy (Budapest, 1898. - ?) Anyja: Gömöry Anna. 1942. IV. l.-én tartalékos főhadnaggyá léptették elő. LENZ JÓZSEF tartalékos huszárszázados (Budapest, 1897. - ?.) Anyja: Gömöry Anna. 1943. I. l.-én tartalékos századossá léptették elő. LEÖVEYJENŐ továbbszolgáló huszárzászlós (Nyíregyháza, 1915. VI. 13. - Nyíregyháza, 1988. XI. 18.) Anyja: Grünspann Erzsébet. Apja: Leövey Bertalan bírósági irodaigazgató. A deb­recenijogtudományi Egyetem első szemeszterét követően tényleges katonai szolgálatát 1937. X. 4. és 1938. IX. 30. között Nyíregyházán, a 4. huszárez­rednél teljesítette. A tartalékos tiszti iskolát szintén ezen alakulatnál végezte el. Ezt követően négy év továbbszolgálatot vállalt, s a 4/1. lovasszázad sza­kaszparancsnokaként részt vett a felvidéki és az erdélyi bevonulásban, illet­ve az 1941. rV.-i délvidéki hadműveletben. 1939. XII. l.-én tartalékos zász­lóssá léptették elő. 1941. VII. és XI. között mint a 4/1. lovasszázad szakasz­parancsnoka Ukrajnában frontszolgálatot teljesített. 1942. X. l.-én leszerel­ték, de 1943. IV. 1. és XI. 27. között újonckiképző szakaszparancsnokként űj­ból alakulatánál tevékenykedett. 1944. V 2. és IX. 20. között a 4/1. huszár­osztálynál, majd a pótezrednél szolgált, illetve részt vett az örkénytábori alosztályparancsnoki tanfolyamon. Ezt követően Kiskunhalason az 5. foga­tolt vonat pótosztály málhásállat-oszlopának parancsnoki teendői látta el. 1944. XII. 8.-án alakulatától elszakadva Szentgyörgyvölgyről Kőbányára ment fel, ahol kapcsolatba került az ellenállási mozgalommal. 1945. I. 10.­én igazolták, hivatásos állományba vették át, s III. 8.-tól előbb a nyíregyházi

Next

/
Oldalképek
Tartalom