A Nyíregyházi Jósa András Múzeum évkönyve 48. (Nyíregyháza, 2006)

Megmelékezések - Lehoczky Tivadar: A Surányi, Csarnavodai stb. családra vonatkozó adataok a leleszi levéltárból (A bevezetőt írta: Németh Péter)

A Surányi, Csamavodai stb. családra vonatkozó adatok a leleszi levéltárból 1549. Felhívás Surányi János részére (kinek fia volt György, ennek János, ennek Zsig­mond, ennek Sebestyén és ennek Csamavodai Gábor), úgy Surányi Miklós részére (kinek atyja volt Sebestyén, ennek János és ennek Zsigmond), - Endrédi Szepesi István fia György, Kerepeci Pelbárt özvegye, Katalin (Szepesi Miklós leánya) és Ilona, Vasadi Selindi János neje (kinek anyja volt Sze­pesi György) ellen fejércsei birtokrész kiadatása iránt, melyet elzálogosított Csamavodai Egyed (ki­nek atyja volt Jakab, ennek Miklós, ennek István, ennek János és ennek Gábor). Úgy Anarcsi Péter ellen Lázáriban fekvő és zálogul Keresztesi Liptai Miklós özvegye, Erzsébet (kinek atyja volt Csar­navodai Egyed) és Katalin Sztritei Gábor neje (Erzsébet leánya) kezén levő birtokrész kiadatása iránt. Fejércse 1549. Surányi János tiltakozása Liptai Miklós özvegye, Erzsébet (Csamavodai Egyed leá­nya) és Katalin és Lóránd Erzsébet gyermekei ellen Halmi, Kökényesd, Váralja, Turc, Bábony és Papi, úgy Lázáron levő Surányi Sebestyéntől kapott birtokra nézve. Surány 1549. Idéztető (levél) Anarcsi Péter, Csamavodai Magdolna (Anna leánya, kinek atyja volt Csamavodai Egyed, ennek Jakab, ennek Miklós, ennek István, ennek János és ennek Gábor), - úgy Kun László (kinek atyja volt László, Katalin fia; kinek atyja volt Csamavodai Jakab idősb) és Kun Miklós (kinek atyja volt Jakab, ennek szintén idősb Jakab, Csamavodai id. Katalintól eredő) úgy Kun Imre és János részére (kiknek atyjuk volt Kun Lukács, ennek Kristóf, nevezett Katalin fiai) ré­szére, Surányi János ellen (kinek atyja volt Surányi György, ennek János, ennek Zsigmond, ennek Sebestyén és ennek Gábor, ennek János és ennek ismét Gábor), és Surányi Miklós ellen (kinek atyja volt Sebestyén, ennek János és ennek Zsigmond), bizonyos birtokrészek és negyed-illetmények ki­adatása iránt a nevezett helységekben, őket Csamavodai János után illetvén. III, 188. Csaroda 1550. Idéztető (levél) Erdőteleki György (Márton fia) részére Surányi János ellen a tamás­váraljai és kökényesdi birtokrészek kibővítése iránt, melyeket nővérei: Borbála, illyei Kúti Nagy Já­nosné, Ilona, Csegedi Pálné és Zsófia, Kétházi Nagy Balázsné Surányi Jánosnak elzálogosítottak. Csaroda 1550. Idéztető (levél) Surányi János és Miklós részére - Kun László, Anarcsi Péter, Bere­gi Gábor, Újlaki Ferenc és Daróci István, Imre és György ellen iratok kiadatása iránt. Surány 1550. Ugyanez és azok idéztetése Perényi János ellen Váralján és Bábony határában elfog­lalt Őzfő, másképp Makkosrét, Halmiban a Határéger nevű erdő elfoglalása miatt, úgy Hetei Kos­sik Pál és Bertalan ellen a papi-i kiserdő elfoglalása miatt. 1550. Idéztető (levél) Perényi Jánostól Surányi János ellen a Jándon fekvő Kelecsen Márky által Gerenda nevű helyről elhajtott sertésnyáj iránt. Jánd 1551. Intető (levél) Sárközújlaki N. részére Surányi János ellen iratok kiadatása miatt; me­lyek Halmi, Kökényesd, Bábony, Turc és Váralját illetőleg néhai Vasvári Fekech Miklós után őt il­letik és a huszti várfőnök által Surányi kezébe adattak. Surány 1551. Intető (levél) Kun László ellen (kinek atyja volt László és ennek anyja idősb Csama­vodai Jakab leánya, Dorottya) Kun Miklós (kinek atyja volt ifjabb Jakab, Csamavodai Dorottya fia) és Kun Imre és János (kiknek atyjuk volt Lukács, ennek Kristóf, Dorottya fia) részére Surányi János ellen a Csamavodai Gábor utáni birtokrészek Szatmárban és Ugocsában őket illető kiadatása iránt. III, 188. Csaroda 1551. Bejelentése az intésnek rozsályi Kun László, Miklós, Imre és János részére (kik Csar­navodai Dorottyától erednek), az őket Csamavodai Gábor után illető fentebb nevezett birtokrészek ügyében Surányi János és Miklós ellen. Csaroda 1551. Tiltakozása Surányi János és Miklósnak - Drágfi Zsófia ellen a Csamavodán elfog­lalt rétek és erdők, Nagyrét, Gyertyánszeg, Kalodásrét, Lapostő, Demeterszeg, Keselőszeg és Gör­befa nevűek miatt. Csaroda [LEHOCZKY 1881. III. 188.]

Next

/
Oldalképek
Tartalom