A Nyíregyházi Jósa András Múzeum évkönyve 43. (Nyíregyháza, 2001)

Természettudomány - Vörös István: A Felső-Tisza-vidék honfoglalás kori lovastemetkezései I. Szabolcs–Nyírség

38. Újfehértó - Micskepuszta, Tálas dűlő 1912 20 sír - 1 lovassír JÓSA 1914a., JÓSA 1914c, JÓSA 1912., FEHÉR-ÉRY-KRALOVÁNSZKY 1962. 1168., DIENES 1996., 58a. 335-336., FODOR 1996k. 206-208., ISWÁNOVITS ET AL. 2000. 22., 76-82. A Nánássy-féle dohányföldön 1912-ben 4 honfoglalás kori sírt szántottak el, az egyikben „lócsontok" (JÓSA 1914C. 205.), „lócsontnak végtagjai" (JÓSA 1914a. 184.) is voltak. A helyszínen JÓSA A. végzett ásatást és további 16 sírt tárt föl. Ezek közül 8 sírban lószerszámok: 3 sírban zabla és kengyelpár (4., 7. és 12. sír), 3 sírban csak zabla (8., 10. és 11. sír), 2 sírban csak kengyelpár (6. és 9. sír) volt elhelyezve. A 8. sírból egy - a kora avar korra jellemző - archaikus formájú és szerkezetű, ún. agancs-oldalpálcás csuklós vaszabla átalakított példánya került elő. A szájvas szélső nagy vasgyűrűjét - 8-as formára összenyomva - két vasgyűrűssé alakították át. Az így kapott külső - kisebb - gyűrűbe a kis szárkarikát, a belső - nagyobb - lapos ellipszis gyűrűbe T alakú kantárveretet helyeztek. Ez utóbbi később levált a szájvasról (JÓSA 1914C. III. t. VIII. sír, ISTVÁNOVITS ET AL. 2000. XXXI: 2.). Nem tartozik a lovastemetkezések közé az alábbi két lelőhely Nyírpazony: (Pazony = „Kótaj", 1952 óta Nyíregyháza-Sóstói szőlőtelep) JAM Adattári bejegyzés: Teleky L. ajándéka 1899. Kótaj: 2 db vaskengyel ... honfoglalás kori sírokból (idézi DIENES 1996., 6lg. 340.). A leleteket először HAMPEL J. közli Pazony lelőhely névvel - szőlőtelep, Vérvölgy dűlő, „lovas sírból" két kengyel és avar kori leletek (HAMPEL 1900. 676-677. ábra nélkül). Kótaj: 4 kengyel QÓSA 1901b.); „egy lovassírból" megmentett tárgyak (HAMPEL 1902.299-300. ábrázolva 2-6., (HAMPEL 1907.121-122.18. ábra); 2 honfoglalás kori kengyel (JÓSA 1914a. 174.). A „két lelőhely" leletanyagának azonosságát NÉMETH P. állapította meg (DIENES 1996., 61g. 340-341., 17., 288.). Kisvárda - Csaba mező Csaba mezőn „nyilván" lovassírból került elő egy honfoglalás kori kengyel, fokos, amit Vécsey M. 1852-ben a MNM-nak ajándékozott (JÓSA 1914a. 179., DIENES 1961a., DIENES 1996., 9b„ 293., 53., 333., 62., 343). 2. Lovassírok A korábban készült kataszterek szerint (FEHÉR-ÉRY-KRALOVÁNSZKY 1962., Kiss 1985., BÁLINT 1991.) a Kárpát-medencében 1725 X-XI. századi temetkezési hely közül 534 helyen (31%) volt lovas és/vagy lószerszámos sír. A Felső-Tisza-vidék vizsgált szabolcsi-nyírségi területén lovas+lószerszámos sír 38 (16,5%), csak lószerszámos sír 18 (7,8%) temetkezési helyen fordult elő (1. táblázat). Három helyen (Kat. 6., 7. és 32.) a sírok száma ismeretlen (x), 35 temetkezési helyről minimálisan említett sírok száma 312 ( a feldúlt, megsemmisült sírok ismeretlen száma +x). Hat helyen a lovassírok száma nem ismert (Kat. 6., 14., 16., 17., 35. és 36. = x). 32 temetőből minimálisan 78 lovassír vált ismertté, a 312 sír 25%-a. 27 helyen 1-12, 5 helyen (Kat. 3., 10., 13., 22., 28.) 1-2-11+x a lovassírok száma. A lovassírok megoszlása: Magányos lovassír: 8 lelőhelyen 2. Gáva-Szincsedomb női 4. Geszteréd férfi 8. Mándok női 15 Nyírkarász férfi 18. Paszab férfi 20. Rakamaz-Vasútpálya férfi 25. Tarpa férfi 37. Újfehértó-Micskepuszta férfi

Next

/
Oldalképek
Tartalom