A Nyíregyházi Jósa András Múzeum évkönyve 43. (Nyíregyháza, 2001)

Régészet - Németi János–Dani János: Néhány kora bronzkori sír az Érmellékről (Románia) és a Nyírségből (Magyarország). Adalékok ÉK-Magyarország és ÉNy-Románia kora bronzkorához

Németi János - Dani János GOGÁLTAN 1995. Florin Gogältan: Die frühe Bronzezeit im Südwesten Rumäniens. Stand der Forschung. Thraco-DacicaJNl. 1995. 55-79. GOGÄLTAN 1996. Florin Gogältan: About the Early Bronze Age in the Romanian Banat. In: The Yugoslav Danube Basin and the neighbouring regions in the 2 nd .millennium B.C. Ed. Nikola Tasic. Beograd-Vrsac 1996. 43-68. GOGÄLTAN 1999a. Florin Gogältan: A bronzkori lelőhely értékelése. In: Kompolt-Kistér. Újkőkori, bronzkori, szarmata és avar lelőhely. Leletmentő ásatás az M3-as autópálya nyomvonalán. (A Neolithic, Bronze Age, Sarmatian and Avar site. Rescue excavation at the M3 motorway.) Szerk. Petercsák Tivadar -Szabó János József. HMRKl. 1999. 171-177. GOGÄLTAN 1999b. Florin Gogältan: Bronzul timpuriu si mijlociu ín Bánatul Romänesc si pe cursul inferior al Muresului. Cronologia §i descoperirile de metal. [Die frühe und mittlere Bronzezeit in Rumänischen Banat und am Unterlauf der Marosch. Die Chronologie und die Metallfunde.] Bibliotheca Historica et Archaeologica Banatica XXIII. Timi§oara 1999. GUMÄ 1997. Marian Gumä: Epoca bronzului in Banat. Orizonturi cronologice §i manifestäri culturale. [The Bronze Age in Banat. Chronological levels and cultural entities.] Bibliotheca Historica et Archaeologica Banatica V. Timi§oara 1997. HALASI-EMŐDI 1985. Gábor Halasi - loan Emődi: Descoperire arheologicä in pestera Izbucul Toplitei. [Découverte archéologique dans la grotte Izbucul Toplitei.] SCIVA 36: 3. 1985. 232-234. HOREDT 1968. Kurt Horedt: Die Kupferzeit in Transilvanien. Apulum VII: 1. 1968. 103-113. HOREDT-RUSU-ORDENTLICH 1962. Kurt Horedt - Mircea Rusu - Ivan Ordentlich: Säpäturile de la Otomani. [Les fouilles d'Otomani.] MCA VIII. 1962. 317-324. HORVÁTH ET AL. 1988. Horváth Attila - H. Tóth Elvira - V. Székely György: Elődeink a Duna-Tisza közén. A Kiskunság és környéke története a régészeti leletek tükrében. Kecskemét 1988. KACSÓ 1990. Carol Kacsó: Bronzul tárziu ín nord-vestul Romániei. Symposia Thracologica 8. Satu Mare­Carei 1990. 41-50. KACSÓ 1995. Carol Kacsó: Date noi cu privire la prima fazä a culturii Suciu de Sus. [Neue Angaben zum Anfang der Suciu de Sus-Kultur.] Apulum XXXII. 1995. 83-99. KACSÓ 1997. Carol Kacsó: Contribupii la cunoasterea bronzului timpuriu din Nord-Vestül Transilvaniei. Descoperirile Makó de la Ciume§ti, Berea si Foieni. [Beiträge zur Kenntnis der Frühbronzezeit im Nordwesten Transsilvaniens. Die Makó-Funde von Ciumesti, Berea und Foieni.] AMN 34: I. 1997. 425-434. KALICZ 1967. Kalicz Nándor: 1967: A korabronzkori nyírségi csoport telepe Nyírpazony határában. [OroflHKa HbHpmercKOH rpynnw paHHeőpoH30Boro Beica B OKpecTHOCTflx HtHpna30Hb.] ArchÉrt 94. 1967. 3-19. KALICZ 1968. Nándor Kalicz: Die Frühbronzezeit in Nordost-Ungarn. ArchHung XLV. 1968. KALICZ 1981. Nándor Kalicz: Neue Aspekte über die Chronologie der Nyírség-Gruppé. SIA XXIX: 1. 1981. 67-74. KALICZ 1984. Nándor Kalicz: Die Nyírség-Kultur. In: Kulturen der Frühbronzezeit des Karpatenbeckens und Nordbalkans. Red. Nikola Tasic. Beograd 1984. 109-123. KALICZ 1998. Kalicz Nándor: A kora bronzkori Makó kultúra két települése Heves megyében. [Zwei Siedlungen der frühbronzezeitlichen Makó-Kultur im Komitat Heves.] Agria XXXIV. 1998. 5-32.

Next

/
Oldalképek
Tartalom