A Nyíregyházi Jósa András Múzeum évkönyve 43. (Nyíregyháza, 2001)

Régészet - Makkay János: Néhány régészeti kapcsolat a műkénéi világ és a Kárpát-medence között

Néhány régészeti kapcsolat a mükénéi világ és a Kárpát-medence között HEGEDŰS-MAKKAY 1987. Hegedűs Katalin - Makkay János: Vésztő-Mágor. A tiszai kultúra települése. In: A Tisza­vidék késői neolitikuma. Szerk. Tálas László. Budapest - Szolnok. 1987. 29-31. KACSÓ 1972. Carol Kacsó: Contributii la probléma ínceputurilor epocii bronzului ín Nord-Vestul României. [Beiträge zur frühen Bronzezeit in Nordwestrumänien.] SCIV 23: 1. 1972. 31­44. KALICZ-RACZKY 1981. Nándor Kalicz - Pál Raczky: The precursors of the "horns of consecration" in the South­east European Neolithic. ActaArchHung 33. 1981. 5-20. KARO 1930. Georg Karo: Die Schachtgräber von Mykenai. München 1930. KAZAROW 1914. Gawril J. Kazarow: Vorgeschichtliche Funde aus Sveti-Kyrillovo (Südbulgarien). PZ 6. 1914. 67-88. KENNA 1960. Victor Ernst Glencoe Kenna: Cretan seals. Clarendon Press, Oxford 1960. KORFMANN 1992. Manfred Korfmann: Troia - Ausgrabungen 1990 und 1991. Studio, Troica 2. Mainz. 1992. KOVÁCS 1972. Tibor Kovács: Bronzkori harangszoknyás szobrok a Magyar Nemzeti Múzeum gyűjteményében. [Bronze-age bell-skirted statuettes in the collection of the Hungarian National Museum.] ArchÉrt 99. 1972. 47-52. KOVÁCS 1973a. Tibor Kovács: Representations of Weapons on Bronze Age Pottery. FA XXIV. 1973. 7-31. KOVÁCS 1973b. Tibor Kovács: Korai markolatlapos bronz tőrök a Kárpát-medencében. [Frühe Bronzedolche mit Griffplatte im Karpatenbecken.] ArchÉrt 100. 1973. 157-166. KOVÁCS 1977. Kovács Tibor: A bronzkor Magyarországon. Hereditas, Corvina Kiadó, Budapest 1977. KUZMINA 1994. E.E. Кузмина: Откуда пришли индоарии? Материальная культура племен андроновской общности и происхождение индоиранцев. МГП, Калина, Москва 1994. LESHTAKOV 1996а. Kranimir Leshtakov: Trade centers from Early Bronze Age III and Middle Bronze Age in Upper Thrace. Early Bronze Age settlement patterns in the Balkans (ca. 3500-2000 ВС, calibrated dates). Reports of Prehistoric Reserch Projects 1. Sofia 1996. 239-287. LESHTAKOV 1996b. Kranimir Lestakov: Is it possible to break down C. Renfrew's "chronological fault line"? In The Thracian world at the crossroads of civilisations. The 7 th International Congress of Thracology, 1996. Bucharest 1996. 152-153. LETICA 1973. Zagorka Letica: The Bronze Age anthropomorphic figurines in Yugoslavia. Beograd 1973. MAKIEWICZ 2001. Tadeusz Makiewicz: Verzierte Tonaltäre und Feuerstellen als Ausdruck der interkulturellen Kontakte in der Eisenzeit Europas. In: International Connections of the Barbarians of the Carpathian Basin in the lst-5th centuries A.D. Ed. Eszter Istvánovits - Valéria Kulcsár. Aszód-Nyíregyháza 2001. (In print) MAKKAY 1966/67. János Makkay: Angaben zur Datierung und zu den südlichen Kontakten der mittleren Bronzezeit des Karpatenbeckens. MFMÉ 1966-1967. (1968: 1) 31-41. MAKKAY 1969. János Makkay: Remarks to the archaeology of the relations between Crete-Mycenae and Central Europe. Atti e Memorie del primo Congresso Internazionale di Micenologia Roma. 1967. Vol. I, Roma. 1968. Incunabula Graeca 35: 1 = SMEA 9. 1969. 91-98. MAKKAY 1970. Makkay János: A kőkor és a rézkor Fejér megyében. [Die Steinzeit und Kupferzeit im Komitat Fejér.] In: Fejér megye története. I. kötet 1. füzet. Székesfehérvár 1970. 91

Next

/
Oldalképek
Tartalom