A Nyíregyházi Jósa András Múzeum évkönyve 43. (Nyíregyháza, 2001)

Művészettörténet, műemlékvédelem - Juan Cabello: A csengersimai református templom kutatása

A csengersimai református templom kutatása Juan Cabello A templom a kutatás előtt A Szamos holtágának partján álló templom teljes egészében téglából épült. Szabálytalan téglalap alaprajzú hajójához félkörívvel záródó nyújtott szentély csatlakozik. A hajó nyugati sarkait átlós támpillérek támasztják. A szentélyt és a hajót magasan kiemelt, zsindellyel fedett nyeregtető zárja le, melynek nyugati végében kisebb torony emelkedik. A hajó déli falában nyíló három ablak közül kettő téglalap alakú és szegmensíwel záródik, míg a homlokzat nyugati végében lévő keskeny résablak félköríves lezárású (1. kép 1 ). A szentély déli és északi falában egy-egy csúcsíves lezárású ablak nyílik (2. kép). A hajó nyugati homlok-zatának széles rizalitjához kontyolt nyeregtetővel fedett „porticus" csatlakozik, mely a rajta olvasható évszám tanúsága szerint 1761-ben épült (3. kép). A rizalit falában nyílik a szegmens áthidalójú bejárati kapu, melynek nyílászáró asztalosszerkezete jellegtelen. A homlokzatokat fehér meszelésű vakolat fedte, melynek alsó harmadát vastag cementes réteg takarta. A hajóteret festett kazettás famennyezet borítja, mely 1761-ben készült. Szentélyét kékesszürkére festett, fűrészelt deszkákból hevenyészve összetákolt födémmel fedték le. A hajó nyugati és északi fala előtt klasszicista stílusú - jelenleg barnára festett - karzat áll. Az ugyancsak barnára festett - mai állapotában erősen sérült - szószéket a déli oldalon, a szentély és a hajó csatlakozásánál állították fel. Kosarát vájatolt törpe pilaszterek tagolják, cseppentője csonka kúp alakú. A szószékkorona nyolcszögű hangvetőjének ívelt (jelenleg hiányos) elemei alkották a kétszintes koronát. A hangvető belső oldalának közepén zöldeskék alapon plasztikus faragású, hatágú aranycsillag látható. Érdemes megemlítenünk, hogy a szószék elemei stílusuk alapján 1. kép A templom dél felől Abb. 1 Die Kirche von Süden 1 A felvételeket a szerző készítette.

Next

/
Oldalképek
Tartalom