A Nyíregyházi Jósa András Múzeum évkönyve 42. (Nyíregyháza, 2000)

Történelem - Piti Ferenc: Szabolcs, Szatmár és Bereg megyék 1342–1382 között kiadott oklevelei a Vay család berkeszi levéltárában

Szabolcs, Szatmár és Bereg megyék 1342-1382 között kiadott oklevelei tői megtudta, hogy minden igaz, amit a Chasloch-i nemesek elpanaszoltak a nádornak. D. in Kalló, sabb. prox. an. fe. B. Andree ap., a. supradict. [1382.] 1 zárópecsét hártyaszalagja. A regesztákban szereplő helynevek mutatója Első helyen a ma is élő toponímiát tüntettem fel (a mára fenn nem maradt települések és két víznév esetében * jellel ellátott rekonstruált névalak szerepel), majd az okleveles formákat írtam le zárójelben. Ez­után megadtam (kivéve a Tisza folyónál), hogy az adott település (v. víz) a középkorban melyik megyé(k)ben (illetve Csepel esetében: melyik ispánságban) feküdt. Végül a fenn nem maradt települések lokalizálása következik ma is létező települések segítségével, illetve ha a település létezik, de ma már nem Magyarországon található, az adott ország neve és a helynév ottani alakja szerepel. (A listán a megyéket és a regesztákban szereplő névalakjaikat is feltüntettem.) Anarcs (Anarch), Szabolcs m. Apagy (Apagh), Szabolcs m. *Apajkeresztúr (Apaykerestur, Apaykereztwr), Kőrös m. A mai Rasinja (Horvátország) területén feküdt. *Apajteleke (más néven "'"Szőlős) (Apaythelukue, Zeleus), Szabolcs m. A mai Apagy területén feküdt Aranyosapáti (Apáti), Szabolcs m. Baktalórántháza (Lyder, Lydyr), Szabolcs m. Balkány (Balkan), Szabolcs m. *Benk, állóvíz (Szabolcs m.) Benk, Szabolcs m. Bereg m. Beregsurány (Suran), Bereg m. Beregszász (Lumperthzaza, Luprechzaza, Zaz), Bereg m. Ma Beregovo, Ukrajna. *Bazán (Bozzan), Szatmár m. A mai Pettyén (Petin, Románia) területén feküdt. Buda, Pilis m. Ma Budapest része. Császlóc (Chasloch), Ung m. Ma Csaszlivci, Ukrajna. Csenger (Chenger, Chengur), Szatmár m. Csengersima (Syma), Szatmár m. *Csepel (Chepel), Nagyszigeti (csepeli) ispánság. A mai Budapest területén feküdt. *Cséke (Ceke), Szatmár m. A mai Csenger közelében feküdt. Darnó (Darno, Darrno), Szatmár m. *Endes (Endes, Endus), Szabolcs m. A mai Mezőladány területén feküdt. Erdőd (Erdeud), Szatmár m. Ma Ardud, Románia. *Etel (Eteel, Ethel), Közép-Szolnok m. A mai Szilágypér (Pir, Románia) területén feküdt. Érolaszi (Olazy), Bihar m., Ma Olosig, Románia Gacsály (Gachal), Szatmár m. Gara, Valkó m. Ma Gorjani, Horvátország. Gelénes (Gelyenes), Szatmár m. Géres (Gyres), Szatmár m. Ma Ghiri§a, Románia. *Hegy, Bereg m. A mai Beregsurány és Marokpapi között feküdt. Ibrány (Ibrun), Szabolcs m. Izbugya (Zubugya), Ung m., de Zemplén m.-hez is sorolták. Ma Zbudza, Szlovákia. Jéke (Jeke), Szabolcs m. Kállósemjén (Semien, Semyen, Symien, Nogsemien), Szabolcs m. Kántorjánosi (lanusi, luanussy, Yuanusy), Szatmár m. Kemecse (Kemeche), Szabolcs m. Kisvárda (Varada, Varda, Warda), Szabolcs m. Kocsord (Kochord), Szatmár m. *Köved (Kued), Szabolcs m. A mai Eperjeske területén fekhetett. Közép-Szolnok (Zolnuk) m. *Ladány (Ladaan), Szabolcs m. A mai Mezőladány területén feküdt. *Laskod (Laskod, Laskud, Loskud), Szabolcs m. A mai Kántorjánosi területén feküdt. Lelesz (Lelez), Zemplén m. Ma Leles, Szlovákia. Lónya (Lonya), Bereg m. *Lórántháza (Loranthaza), Szabolcs m. A mai Baktalórántháza területén feküdt. Macsola (Machala), Bereg m. Ma Mocsola, Ukrajna. *Mark, Szabolcs m. A mai Ramocsa területén feküdt. Mátészalka (Zalka), Szatmár m. Nagybereg (Bereg), Bereg m. Ma Beregi, Ukrajna. Nagyborzsova (Borsua), Bereg m. Ma Borzsava, Ukrajna. Nagykálló (Callo, Kalló, Kallou, Kallow), Szabolcs m. Nagymajtény (Mohten, Mohthen, Mothen), Szatmár m. Ma Moftinu Maré, Románia. Nagyvárad (Várad), Bihar m. Ma Oradea, Románia. Napkor, Szabolcs m. Nyírbátor (Bátor), Szabolcs m. Nyírcsaholy (Chohol), Szatmár m. Nyírkarász (Karaz), Szabolcs m. Nyírkércs (Kerch), Szabolcs m. Nyírpazony (Pazon), Szabolcs m. Nyírtét (Theth), Szabolcs m. Opályi (Paly), Szatmár m. őr (Evri, Ewry), Szabolcs m., de Szatmár m.-hez is sorolták. Panyola (Panula, Panyla, Ponola), Szatmár m. Papos (Papus), Szatmár m. 121

Next

/
Oldalképek
Tartalom