A Nyíregyházi Jósa András Múzeum évkönyve 41. - 1999 (Nyíregyháza, 1999)

Régészet - Dani János: A Gáva-kultúra urnatemetője Vencsellő–Kastélykert lelőhelyről

A Gáva-kultúra urnatemetője Vencsellő-Kastélykert lelőhelyről BÓNA1993. Bóna István: A honfoglalás előtti kultúrák és né­pek. In: Szabolcs-Szatmár-Bereg megye Monog­ráfiája 1. - Történelem és kultúra. Szerk. Cservé­ny ák László. Nyíregyháza 1993.63-137. CSÁNYI-TÁRNOKI 1992. Marietta Csányi-Judit Tárnoki: Katalog der Aus­gestellten Funde. In: Bronzezeit in Ungarn, Forschungen in Teil-Siedlungen an Donau und Theiss. Stadt Frankfurt am Main 1993.175-210. DANI 1997. János Dani: Neue Beiträge zu den Bestattungen der Nyírség-Kultur. [Újabb adatok a Nyírség kul­túra temetkezéséhez.] NyJAMÉ XXXVII­XXXVIII. 1995-1996. (1997) 51-71. DANI 2000/A. Dani János: A kora bronzkori Nyírség-kultúra te­lepülései Polgár határában. DMÉ 1997-1998. (2000) In print. DANI 2000/B. János Dani: „More recent" Cemetery of the Gáva culture at the Upper Tisza river region. [Reva­luation of the Bronze Age urn graves excavated from the Vencsellő Castle park.] In: Spatiul Nord­Carpatic ín bronzul târziu/Der nordkarpatische Raum in der Spätbronzezeit. Ed. Carol Kacsó. Int. Symp. Baia Mare 1998. In print. DEMETEROVÁ 1986. Sofia Demeterová: Pociatky Gávskej kultúry na Vychodnom Slovensku. [Die Anfänge der Gáva­Kultur in der Ostlowakei. Зачатки культуры Гава в Восточной Словакии.] SIA 34.1. 1986. 97-131. DOMBORÓCZKI 1997. Domboróczki László: Füzesabony-Gubakút. Új kő­kori falu a Kr.e. VI. évezredből. [Neolithic village from the 6 th millennium B.C.] In: Utak a múltba. AzM3-as autópálya régészeti leletmentései. /Paths into the past, Rescue excavations on the M3 motorway. Szerk. Raczky Pál-Kovács Tibor­Anders Alexandra. Budapest 1997.19-27. FURMÁNEK 1990. Václav Furmánek: Radzovce Osadaludu popolni­covych poli. [Siedlung der Träger der Urnen­felderkultur.] Bratislava 1990. FURMÁNEK-VELIACIK-VLADÁR 1991. Václav Furmánek-Ladislav Veliacik-Jozef Vladár: Slovensko v dobe bronzovej. [Slovakia in the Bronze Age. Die Slowakei in der Bronzezeit.] Bratislava 1991. GENITO-KEMENCZEI 1991. Bruno Genito-Tibor Kemenczei: The Late Bronze Age Vessels from Gyoma 133 S.E. Hungary. The stratigraphical evidence. CommArchHung 1990. (1991)113-125. HORVÁTH 1990. Ferenc Horváth: Hódmezővásárhely-Gorzsa. Eine Siedlung der Theiss-Kultur In: Alltag und Religion, Jungsteinzeit in Ost-Ungarn. Red. Pál Raczky. Frankfurt am Main 1990.35-51. HORVÁTH-KOZÁK-PETŐ 1998. Horváth Tünde-Kozák Miklós-Pető Anna: Ada­tok a bronzkori kőeszközök kutatásához (Százha­lombatta-Földvár bronzkori rétegeinek kőanyaga.) In: Fiatal Őskoros Kutatók I. összejövetelének ta­nulmánykötete. Debrecen. In print. KACSÓ 1975. Carol Kacsó: Contributions à la connaissance de la culture de Suciu de Sus à la lumière des recherches faites àLapuç. Dacia 19.1975.45-68. KALICZ1967. Kalicz Nándor: A korabronzkori nyírségi csoport telepe Nyírpazony határában. [Eine Siedlung der frühbronzezeitlichen Nyírség Gruppe bei Nyírpa­zony.] AÉ 94.1967.3-19. KALICZ 1968. Nándor Kalicz: Die Frühbronzezeit in Nordost­Ungarn. Abriss der Geschichte des 19.-16. Jahr­hunderts v. u.Z. ,4#XLV.1968. KALICZ 1984. Nándor Kalicz: Die Nyírség-Kultur. In: Kulturen der Frühbronzezeit des Karpatenbeckens und Nordbalkans. Red. N. Tasic, Beograd 1984.109­123. KALICZ-RACZKY 1990/A Nándor Kalicz-Pál Raczky: Das Spätneolithikum im Theissgebiet. Eine Übersicht zum heutigen Forschungsstand aufgrund der neuesten Aus­grabungen. In: Alltag und Religion, Jungsteinzeit in Ost-Ungarn. Red. Pál Raczky. Frankfurt am Main 1990.11-33. KALICZ-RACZKY 1990/B. Nándor Kalicz-Pál Raczky: Berettyóújfalu-Her­pály. Eine Siedlung der Herpály-Kultur. In: Alltag und Religion, Jungsteinzeit in Ost-Ungarn. Red. Pál Raczky. Frankfurt am Main 1990.117-139. KALICZ-SCHREIBER-KALICZ 1997. Rózsa Kalicz-Schreiber-Nándor Kalicz: Die Stie­felgefäße des spätbronzezeitlichen Gräberfeldes von Budapest-Békásmegyer. In: Xpovoa. Beiträge zur prähistorischen Archäologie zwischen Nord- und Südosteuropa. Festschrift für Bernard Hansel. Hrsg. von Cornelia Becker-Marie-Luise Dunkel­mann-Carola Metzner-Nebelsick-Heidi Peter­Röcher-Manfred Roeder-Biba Terzan. Espelkamp 1997.353-371. 119

Next

/
Oldalképek
Tartalom