A Nyíregyházi Jósa András Múzeum évkönyve 33-35. - 1990-1992 (Nyíregyháza, 1993)

István Páll: Gesellschaftsskizze einer Siedlergemeinde im einzugsgebiet Szabolcs bis zum I. Weltkrieg (Die Gesellschaftsstruktur von Újléta aufgrund des Quellenmaterials der Kirchengemeinde) (fordított Bartus Imréné)

Beszámoló az 1986 június 23-a és 28-a között Linz-Bergben végzett régészeti feltárásról NÉMETH PÉTER Előzmények: A nyíregyházi 'tűzoltórelikviák ausztriai elásásáról 1973, a milánói aranyérem múzeumi átadása óta volt tudomásom. 1974-ben történt igazgatói kinevezésem után több ízben is megkeresett Jaroscsák János nyíregyházi tűzoltóparancsnok, hogy kíséreljük meg a relikviák visszaszer­zését, azonban a BM vezetői elzárkóztak a kiutazás engedélyezésétől. 1983-ban merült fel a remény, hogy 1984-ben, a nyíregyházi tűzoltóság 100. évfordulója alkalmából kísérletet tegyünk egy régészeti módszerrel is kom­binált „kincsásásra", azonban ehhez tisztázni kellett azt is, hogy mit is kutas­sunk. Akkori munkatársaim megírták az évfordulóra a 100 éves tűzoltómúltat, megrendezték a meglévő anyagból a nagysikerű kiállítást, melyen az országos tűzoltóparancsnok, Varga Károly is részt vett. A vele történt beszélgetésen pendítettük meg Márton Lajos megyei parancsnokkal és Pócsi József he­lyettesparancsnokkal együtt a Linz mellett elásott relikviák ügyét, s az országos parancsnok biztatása volt a jel arra nézve, hogy megtegyük az első gyakorlati lépéseket. Bene János kollégám kapta a feladatot a még élő, Linzben is szerepet játszó tűzoltók felkutatására, interjúk készítésére, az elrejtett kin­csek számszerű felsorolására. Ezek után kerestük meg a Külügyminisztérium illetékeseit, ahol bécsi követségünk követtanácsosa, Lengyel László úr kitün­tető készséggel vette kezébe az ügyek intézését, az osztrák fél, a Bundesdenk­malamt engedélyének megszerzését. Mindez még 1984-ben történt, sőt még ebben az évben Bene János — Sztankó István volt tűzoltóval együtt — Lengyel László társaságában helyszíni szemlét is tett. Azonban az osztrák fél engedélye több kiegészítés kérése után több mint egy év elteltével született meg, s a devizális ügyek intézése sem azonnal történt. (Itt kell megemlítenem, hogy a kiutazás költségeit dr. Pusztai Ferenc miniszterhelyettes és Szabolcs-Szatmár megye Tanácsa állta.) Közben magunknak is át kellett alaposan gondolni az egy hetesre tervezett feltá­rómunkát, különösen azután, hogy a megváltozott természeti körülmények 241

Next

/
Oldalképek
Tartalom