Vertse K. Andor (szerk.): Az 50 éves Nyírvidék albuma (Nyíregyháza, Jóba, 1928)

Téger Béla: A Nyírvidék ötven esztendeje

Korocz József, Kállay Miklós, Lukács Vilmos, Lichtmann Dézsa Nánássy Andor, herceg Odeschalchy Zoárd, Prok Gyula dr., Szikszay András, Surányi Imre, Szabó Aladár, Sarvay Elek dr.. Zoltán Sándor és Zoltán Józséf különvonaton utaztak ki Keme­csére Ujfalussy Dezső dr. főispán vezetésével a kemecsei járási, kerület megszervezésére. A gyűlésről táviratilag üdvözölték Gróf Tisza István mi­niszterelnököt és Gróf Khuen-Héderváry Károly pártelnököt, majd megválasztották az egyes községek munkapárti vezetőit. Elnökök lettek: Napkor: Révész Mátyás, Vasmegyer: Lichtmann Mór, Apagy: Szabó Aladár, Székely: Zoltán Sándor, Pátroha: Mikó Albert, Nyirtass: Fülöp Bernát, Kótaj: Zoltán József, Demecser: Elek László, Nyirtura: Laskay Dániel, Oros: Burger Pál, Tiszaberczel: Korocz József, Ibrány: Bleuer Jenö r Buj: Andrássy Kálmán, Gáva: Barát Imre, Paszab: Szikszay András, Kemecse: Dr. Kiss Ferenc, Nyirbogdány: Uhrin Be­nedek, Nyirpazony: Szakolyi Ferenc, Nyírtét: Rosenbaum Jenő.. Kiss József megjósolja a háborút a főgimnázium Bessenyei önképző Köréhez irott levelében 1914 január havában a főgimnázium Önképző Köre meleg­hangú levélben üdvözölte a jubiláló nagy költőt, Kiss Józsefet. A költő megdöbbentő próféciával telt levélben válaszolt az Ön­képző Kör üdvözlésére. «Nőjjetek és gyarapodjatok!» — vég­Zződött a költő levele. «Hadúr Isten óvjon és viselje gondotokat, mert a csillagok járása azt mutatja, hogy nagyobb szükség lesz rátok a jövőben, mint valaha!...» ...És a jövő igazolta a nagy költő jóslatát... A csillagok igazat mondottak... Az Önképző Kör költői lelkületű diákjainak sora nagyon, szomorúan nagyon megritkult Sabác, Przemysl, Gorlice és a. többi csatahelyek alatt... 0 — 368

Next

/
Oldalképek
Tartalom