Kiss Kálmán: A szatmári református egyház története (Kecskemét, 1878)

A SZATMÁRI REFORM. EGYHÁZMEGYE TÖRTÉNETE. j IRTA: KISS KÁLMÁN, NAGY-KORÖSI REF. KÉPEZDEI TANÁR, ELŐBB MÁNDI REF. LELKÉSZ S A SZATMÁRI FÍ.EF. EGYHÁZMEGYE LEVÉLTÁKNOKA. SZERZŐ SAJÁTJA. KECSKEMÉTEN, NYOMATOTT TÓTH LÁSZLÓNÁL. 1878.

Next

/
Oldalképek
Tartalom