Honti Szilvia: Gördülő idő, 2007

LELŐHELYEK - Sófalvi András–Nagy Borbála: A BADENI KULTÚRA TEMETKEZÉSE BALATONLELLÉN

162 SÓFALVI ANDRÁS-NAGY BORBÁLA hozhatók összefüggésbe. Gamást - nevét feltehetően a bőrművesek, szűcsök által használt gamó eszköz után kapta - már a tihanyi alapítólevél (1055) is említi mint a Sziget-szád út és a nagyút között fekvő falut (lat. villa). Az 1211­ben Hadútnak (Hodvth) nevezett útvonal egykori jelentősége máig fennma­radt az Országúti-dűlő határnévben, a Római út megnevezés újabb keletű. 1229-től egyrészt Felgamásról vagy Egyházasgamásról beszélnek az okleve­lek, ahol Szent Márton egyháza állt, ugyanakkor egyes utalások szerint Algamásnak szintén volt temploma. A határjárások ellentmondásainak felol­dása és további terepbejárások, esetleg ásatások lehetővé teszik, hogy a feltárt területrészeket beillesszük az írott források által megrajzolt térbe. A kutatások nyomán megállapítható: a település központi része kívül esik az autópálya nyomvonalán. A feltárt terület a 12-13. századi Gamásnak egy szeletét tárja elénk, és a jobbágytelkek kialakulása előtti Árpád-kori településkép megis­merésének fontos forrása: területén ekkor még különféle szolgáltatásokra kötelezett népek laknak. Az 1211-es összeírás udvarnokokat, földműveseket, lovászokat, kőműveseket, szőlőműveseket, tárnokokat vagy kamarásokat, szűcsöt és harangozót említ, összesen 58 háznépet. Utólagos terepbejárásaink során, 2004 tavaszán a környéket jól ismerő Horváth Iván (Balatonboglár) segítségével feltárásunktól délkeletre kb. egy km-re sikerült beazonosítanunk az oklevelekben többször említett felsó­gamási templomot. A felfedezés jelentősége elsősorban abban rejlik, hogy a Balaton déli partján egy újabb, árok és sánc (149. kép) együtteséből álló erődített templomot találtunk meg, mely az erdős környezetnek köszön­hetően nagyon jó állapotban maradt fenn. A BADENI KULTÚRA TEMETKEZÉSE BAEATONEELEÉN SÓFALVI ANDRÁS-NAGY BORBÁLA A lelőhely neve: Balatonlelle-Felső-Gamász (M7/S17) Az objektum száma: 407. sír Kora: badeni kultúra (klasszikus fázis) 150. kép Késő rézkori temetkezés mellékletekkel (407. sír)

Next

/
Oldalképek
Tartalom