Magyar Kálmán - Nováki Gyula: Somogy megye várai a középkortól a kuruc korig, 2005

NTIM Kdsi-vdr Nyim községtől Ny-DNy-ra közel 3 km-re emelkedik a Kási-vár nevű hegy a Kási-puszta és Szent László monostora-puszta között kanyargó völgy déli oldala felett. Rövid hegynyelv É-i végén magas, kúp alakú, kerek hegyen van a vár, ket­tős árokkal körülvéve. 268 Belső területe lapos, ovális alakú, átmérője 29x21 m. Köröskörül rendkívül meredek oldal övezi, ami valószínűleg mesterséges kialakítású. Alatta 9-10 méter­rel alacsonyabb szinten árok fut körbe, szélessége 7-8 m. Az árok külső szélét sánc kíséri, magassága 2-5 m. A sánc mögött újabb árok fut körbe, mélysége 1-3 m, szélessége 7-14 m, majd a természetes lejtő folytatódik. Az árkokon kívül még két rövid védelmi vonal van a hegyoldal lejtőjén. Az É-i oldalon 80 m hosszúságban mesterséges terasz vonul, egy másik hasonló pedig a K-i oldalon, utóbbi hossza 35 m, mindkettő vízszintes. A központi vár területén feljáratnak nincs nyoma. A Ny-i oldalon a külső árkon keresztül, a külső területtel azonos magasságú töltés vezet át a két árok közötti sáncra, bizonytalan, hogy a várral egy időben készült-e. Az ÉNy-i oldalon egy völgy kanyarodik fel, esetleg ez is feljáratot jelent. A vár teljes területe 95 x90 m, 0,63 ha. A központi plató 29x21 m, 0,08 ha. 1424-ben említik Kás határában a „mous Nagheg, in quo locus castelü haberetur" -t. 1301-ben a Csák nemzetség tagjai osztják fel Kás falut is. A vár, az alatta lévő Kás faluval a Csákok egyik birtokközpontja lehetett a 13-14. században. A vár to­vábbi történetére nincs adatunk. 269 99

Next

/
Oldalképek
Tartalom