Uherkovich Ákos: A Dél-Dunántúl természettudományos kutatásának eredményei I., 1976

PÓTLÁSOK ÉS KIEGÉSZÍTÉSEK „A MECSEK HEGYSÉG ÉS DÉLI SÍKJÁNAK NÖVÉNYZETE" ISMERETÉHEZ, 1942—1971. HORVÁT ADOLF OLIVÉR Abstract. (Supplements to the knowledge of „The vegetation of Mecsek Mts. and its southern plain, 1942-1971.) The present, third contribution gives supp­lements to the Monocotyledonopsida and presents an up-to-date local flora list. New species to the area are 127. (First and second contributions appeared in this annual, Vols. 17—18 and 19, respectively, dis cue sing the taxa of Pteri­dophyta and Dicotyledonopsida.) BEVEZETÉS A pécsi Janus Pannonius Múzeum 1972-73. évi Évkönyvében (17-18. kötet) ismertettem a Mecsek hegység és déli síkjának (Mecsekemé) tájegységeit (Mecsekense, Zselicense, Villányense, Dravense). Ezen a régión belül az eredeti monográfia kis táj­egységein belül (J, T, Z, V, Zs, Sz, H, O, D) so­roltam fel a kiegészítéseket és pótadatokat a ha­rasztokra és kétszikűekre (a Janus Pannonius Múze­um Évkönyvének 17-18. és 19. kötetében). Jelen, 3. közleményem az előző kettő rendszeré­ben ismerteti az egyszikúekre vonatkozó újabb ada­tokat és kiegészítéseket a Mecsek hegység és déli síkjának lokálflóra-ismeretéhez. A közlemény 2. ré­szében felsorolom a táj korszerű flóralistáját. A leg­újabb nomenklatúrái irodalomból figyelembe veszem a következő korszerű művet: F. Ehrendorfer (1973): Liste der Gefässpflanzen Mitteleuropas. - Stuttgart, Gustav Fischer (2. Aus­gabe) . Irodalmi adatok rövidítése a cikkben: Borhidi, Csapody, Kárpáti L 1956., Nagy - Vöröss, Priszter - Borhidi, Sadler; továbbá Horvát és Vöröss cikkeit lásd az I. rész irodalomjegyzékében. Vöröss évszám nélkül: szóbeli közlés. MONOCOTYLEDONOPSIDA 30. Typha angustifolia L. V: Villány [Horvát, 1958] - D: Mohács [!] 33. Sparganium erectum L. D: Albertfalu [Horvát, 1943] 34. Sparganium emersum Rheman O: Szaporca [Vö­röss, 1965] 36. Potamogeton natans"L. O: Csányoszró [!] 37. Potamogeton nodosus Poir. O: Szaporca [Vö­röss, 1964] - D: Bán [Janka ! apud Soó ABH 1947. 99] 39. Potamogeton crispus L. O: Csányoszró [!] 40. Potamogeton gramineus L. D : Bellye ' [Boros, 1944], Kopács [Boros, 1946] 41. Potamogeton lucens L. D: Dályok, Izsép [Jan­ka ! apud Soó 1. c], Kopács [! Boros, 1946] 42. Potamogeton pectinatus L. O: Szaporca (Vöröss, 1964) - D: Kopács (Boros, 1946), Palkonya (Vö­röss, 1964) 43. a. Potamogeton trichoides Cham, et Schlechtd. О: Szaporca (Vöröss, 1965) 44. Zannichellia palustris L, O: Szaporca „Géci gö­dör" (Vöröss, 1963) 45. Najas marina L. O: Szaporca (Vöröss, 1964) 46. Najas minor L. О: Palkonya (Vöröss, 1966) ­D: Bellye (Boras, 1944) 49. Alisma gramineum Gmel. D: Bellye (Boros, 1944) Palkonya (Vöröss, 1966) 50. Alisma lanceolatum With. D: Villány (Nagy, 1963) 51. Sagittaria sagittifolia L. O: Csányoszró, Pellérd (!) - D: Albertfalu (Horvát, 1943), Kopács (!) 52. a. Anacharis canadensis (Rich.) Planchon ­Subspontanea. D: Szaporca (Vöröss, 1965) 53. Stratiotes aloides L. O: Harkányfürdő (!), Sik­lós „Aranyos", „Linka-csatorna" (Vöröss in notis a továbbiakban is Vöröss idézet: Vöröss Ín notis) 54. Hydrocharis morsus - ranae L. D: Villány (Nagy, 1959), Palkonya (Nagy, 1963) 56. Chrysopogon gryllus (L) Trin. J: Cserkút (!) ­Ma: Majs (!) 57. Tragus racemosus (L) Ali. T: Pécs „Mecsek­üdülő-szálló" (Horvát, 1958) 59. Digitaria sanguinalis (L) Scop. - ssp. pectini­formis Herrard - O: Szaporca (Vöröss, 1964) 61. a. Panicum capillare L. - Adventiv. V: Villány (Nagy, 1959) - Ma: Báta „Felsőréti patak" (Papp apud Horvát, 1958), Szava (Vöröss, 1971) - O: Bogdása, Felsőszentmárton (!), Csányoszró, Godisa (Vöröss, 1968), Hobágy (Vöröss, 1964) ­D: Albertfalu (Horvát, 1943)

Next

/
Oldalképek
Tartalom