Uherkovich Ákos: A Béda-Karapancsa Tájvédelmi Körzet élővilága (Dunántúli Dolgozatok Természettudományi Sorozat 6., 1992)

Uherkovich Ákos: A Béda-Karapancsa Tájvédelmi Körzet és kutatása. Előszó a tanulmánykötethez • The Béda-Karapancsa landscape protection area (South Hungary) and its examination. Preface to the volume.

Dunántúli Dolg. Term. tud. Sorozat 6 7- 11 Pécs, 1992 A Béda-Karapancsa Tájvédelmi Körzet és kutatása. Előszó a tanulmánykötethez UHERKOVICH Ákos UHERKOVICH, Ákos: Béda-Karapancsa landscape-protection area (South Hungary) and its examina­tion. Preface to the volume. Abstract. Species of several plant and animal groups are presented in twenty-two papers of recent volume. The landscape protection area was studied mostly in the years 1989-1991. 203 plant and 2359 animal species (of which just 2000 insects) are enumerated and discussed. Some aspects of natural protection are shown, mostly the protection of habitats. Bevezető: a védetté nyilvánítás A környezetvédelmi és vízgazdálkodási miniszter 1989-ben létesítette 3/1989. (П. 22.) KVM sz. rendeletével a Béda-Karapancsa Tájvédelmi Körzetet. "A védetté nyilvánítás célja a táj jellegzetes arculatának és természeti értékeinek megóvása, a védett madarak háborítatlan fészkelésének és vonulásának biztosítása. A védelem elősegíti a védelmi célokkal összehangolt erdő- és vadgazdálkodást, és biztosítja a tudományos kutatások feltételeit és azok zavartalanságát." ' A tájvédelmi körzet teljes területe 6497,3 hektár, ebből fokozottan védett 1092,4 hektár. A fenti rendelet 1. sz. melléklete felsorolja azokat az ingatlannyilvántartási helyrajzi számokat, amelyek a tájvédelmi körzet területéhez tartoznak. A Duna bal partján Hercegszántó (Bács-Kiskun megye) és Homorúd (Baranya megye), a jobb parton Kölked és Mohács határába esnek ezek a részek. Ugyanezen rendelet 2. sz. melléklete ismerteti a tájvédelmi körzeten belül a fokozottan védett területeket. A tájvédelmi körzet vázlatos térképét a benne előforduló legfontosabb megnevezésekkel az 1. ábrán láthatjuk. A Dél-Dunántúlon korábban a következő tájvédelmi körzetek voltak (zárójelben alapításuk évével): Barcsi borókás Tájvédelmi Körzet (1974) Zselici Tájvédelmi Körzet (1976) Kelet-Mecseki Tájvédelmi Körzet (1977) Gemenci Tájvédelmi Körzet (1977) A Béda-Karapancsai TK után hozták létre a Boronka-melléki TK-t (1990-ben), s tervezték - legalábbis a Vörös Könyv (RAKONCZAY 1990) szerint - a Gyulaji-erdő tájvédelmi körzetté nyilvánítását. 7

Next

/
Oldalképek
Tartalom