Bodonyi Emőke – Tóth Antal szerk.: A Szentendrei Művésztelep és a Szentendrei Festők Társaságának iratai és dokumentumai 1926–1951 (Szentendrei Múzeumi Füzetek 4. Szentendre, 2007)

A Szentendrei Festők Társaságának jegyzőkönyvei, 1928–1951 (Közreadja és bevezeti: Schleininger Tamás)

működéséről Elsősorban a társaság nevében üdvözli Barcsay Jenő tagot az Ernst múze­umban rendezett nagysikerű kiállításért A távollevő Schwerák Józsefet római állami ösz­töndíj elnyerése alkalmából üdvözli AA . Onódi Béla rendes tag indítványára dr. Pécsy Hen­rikné, Rónay Kinga 45 festőmüvésznőt a társaság érdekében kifejtett önzetlen munkásságá­ért a társaság tiszteleti tagjává választja egyhangúlag. A főtitkár kegyelettel emlékszik meg a társaság elhunyt tiszteleti tagjáról, TornyayJános festőművészről Rozgonyi László rendes tag indítványára a közgyűlés egyhangúlag üdvözli Jeges Ernő tagot a Ferenc József díj A6 elnyerése alkalmából Bánovszky Miklós pénztáros bemutatja az évi elszámolást, mire a közgyűlés megadja a felmentvényt. A tisztikar az elrendelt szavazás után a következőképp alakult meg: Elnök: Iványi Grünwald Béla. Társelnök: Mar jay Ödön miniszteri tanácsos és dr. Pethő János Szentendre város polgármestere 47 , főtitkár: Jeges Ernő. Pénztáros: Bánovszky Miklós. Ellenőr: Barcsay Jenő. Végül a közgyűlés a jegyzőkönyv hitelesítésére felkérte Rozgonyi László és Bánovszky Miklós urakat. Ezután az elnök az ülést bezárja. Kmft. Bánovszky Miklós Iványi Grünwald Béla Rozgonyi László elnök Jegyzőkönyv Felvétetett 1957. december 28-án a budapesti Central kávéház különtermében. Jelen vannak: Bánovszky Miklós, Heintz Henrik, Barcsay Jenő, G. Paizsjenő, Deli Antal, Kántor Andor, Pándy Lajos, Jeges Ernő. Onódi Béla, Bánáti S.József, Rozgonyi László, Iványi Grünwald Béla megjelenésüket kimentették. 44 Bánáti Sverák 1936-37 között olasz állami csereösztöndíjasként volt a római Collegium Hungaricum lakója. Az ösz­töndíjat A pellengéren című képéért nyerte el, amelyet az Országos Képzőművészeti Társulat jubileumi kiállításán mu­tattak be 1936-ban (ma a szentendrei Ferenczy Múzeumban). Olaszországban beiratkozott a római Accademia di Belle Artira és Ferruccio Ferrazzi freskófestészeti óráit látogatta. 45 A művészről Id. Turchányi Erzsébet elemzését. (49. sz. jegyzet) 46 Az egy évre szóló Ferenc József díjat 1903-ban alapították. Negyven év alatti festők, szobrászok pályázhatták meg. 47 dr. Pethőjános (1898-1978) 1935-1944 között volt Szentendre polgármestere. cf33>

Next

/
Oldalképek
Tartalom