Ikvai Nándor szerk.: Régészeti tanulmányok Pest megyéből (Studia Comitatensia 17. Szentendre, 1985)

Kovács László: Kora Árpád-kori temetőrészlet Dabas (Gyón)–Paphegyen

KOVÁCS LÁSZLÓ (MTA Régészeti Intézete, Budapest): KORA ÁRPÁD KORI TEMETÖRÉSZLET DABAS (GYÓN) -PAPHEGYEN 1. 1970. augusztus 9-én Méhes András amatőr régész, gyóni származású bu­dapesti lakos, a határban járva, a sportlőtér melletti gyakorló terepen megboly­gatott lovassírra bukkant. Kiemelte az emberi váz koponyáját, alsó állkapcsát s néhány bordáját, valamint a temetkezés egy pár tárgyát és a Magyar Nemzeti Múzeum Középkori Osztályára vitte be. Szeptember 5-én a MNM Adattárának megbízásából — a bejelentő kíséretében — elvégeztük a sír helyszínelését, az in situ maradt csontvázrészek és -leletek feltárását. A lelőhely alaposabb meg­ismerését az 1972. augusztus 8.—szeptember 9. között végrehajtott leletmentés kívánta biztosítani — ekkor került elő a 2—23. sír —, majd az ásatás anyagi nehézségek és a szerző egyéb elfoglaltságai miatt félbeszakadt. 1 1. kép. Dabas (Gyón)-Paphegy. Az ásatás hely­színe és közvetlen környéke (Sajti Miklós) Abb. 1. Dabas (Gyón)-Paphegy. Die Ausgra­bungsstätte und ihre unmittelbare Umgebung. 369

Next

/
Oldalképek
Tartalom