Ablonczy Balázs szerk.: Viczián István: Életem és korom. Pest vármegye főispánjának emlékiratai. (Pest Megyei Múzeumi Füzetek 8., Szentendre, 2007)

NÉVMUTATÓ Rakovszky István 93, 173 Rakovszky Iván 108, 112, 147, 149, 151,217-; Rassay Károly 143-145 Raszlaviczy Iván 234 Rátz Jenő 284 Rauner Mihály 289 Ravasz László 225-226 Reök Andor 182 Révész Kálmán 226—227 Rézler Gábor 217 Ribera, José de 65 Ripka Ferenc 145-16, 174 Rippl-Rónai József 140 Ritter községi bíró 235 RobozAndor 137 Rothenstein Mór 107-111, 113-115, 117-118,120 Rótta, Angelo 231 Römer Róbert 52 Rubens, Pieter Pauwel 64 RudnayBéla 78 RuszinkóBéla 282,288 Ruszkiczay-Rüdiger Imre 225 Ruttkay Dániel 12 Sallay József 100, 169 Samassa Adolf 76, 79 Sándor János 81-82 Sándor Pál 173-174 Sárdy János 306,308 Sárközy Aurél 43 Schlick, Franz 15 Schlimp mérnök 18 Schmidt Ferenc 264 Schnierer Aladár 31 Schratt Katalin 46 Schummel fogorvos 276 Schwarz Félix 114 Scitovszky Béla 151-154,157,263 Serédi Jusztinián 177,227,229,231 Shakespeare, William 47 Shvoy Lajos 233-234, 246, 286 Sigmond lelkész 302 Simontsits Béla 51, 53 Sipoczjenó' 131, 145-146, 160,235-236 Sipőcz László 131 Soha Árpád 306 Soltész Adolf 137 Solymosy zagyvarékasi jegyző 199-201 SoósKároly 294-295 Sótonyi miniszteri tanácsos 214, 241 Stead ezredes 125 Stein, Lorenz von 154 Stolpa József 231 Sudermann, Hermann 46 Szabóky Jenő 229-232 Szálasi Ferenc 267, 283-284, 303 Szalay Mihály 129 Szápáry Lajos 188 Szapáry Péter 80 Szász Lajos 242-243, 288 Széchenyi István 24, 173, 185 Szeder Ferenc 107,109-112,114 Széli Kálmán 51, 54, 76 Szendy Károly 190-191, 205-207, 256 Szentkirályi Albert 99 Szijj Bálint 164 Szilágyi Lajos 28 Szilágyi Olivér 306,312,315 Szilassy György 14 Szlányi főhadnagy 39, 45 Szomjas Gusztáv 122 Szőke Bálint 229 Szőlősi, béres 270 Sztójay Döme 238, 245, 256, 263-264, 283 Takács Albert 199,222 Takács Menyhért 234 Tamásy nagykátai plébános 169 Tantos Gyula 230 Tarlacskay szentmártoni lelkész 169 Tasnádi Nagy András 284, 295 Teleki József 190 Teleki Mihály 186,218 Teleki Pál 178-179,236 Teleszky János 172 Tercsy Borbála 11 Teuerkauf osztálytanácsos 79—80 Tímár Szaniszló 134 Timon Ákos 26, 32-33 Tisza István 52, 109 Tisza Kálmán 23, 51, 191 Tiziano, Vecellio 64 Tomcsányi Kálmán 244 Tomcsányi Móric 208-209 Toperczer Ákos 235—236 Toperczer Ákosné 235-236 Toperczer Hanna 235 Toperczer Zsigmond 235 Torzsay-Biber Gyula 178 Tóth János 289

Next

/
Oldalképek
Tartalom