Klemmné Németh Zsuzsa: Kép. Megjegyzések a művészetről. Szőnyi István - PMMI kiadványai. Kiállítási katalógusok 7. (Szentendre, 2005)

A Dr. Vájná és Bokor Kiadó 1943-ban kérte fel Szőnyi István festőművészt arra, hogy fogalmazza meg a művészetről vallott né­zeteit, fejtse ki gondolatait az általa fontos­nak tartott kérdésekben. Tiszta, világos, pon­tos és plasztikus mondatai nemcsak a mű­értőkhöz szólnak, hanem a józanul gondol­kodó egyszerű emberekhez is. A feleségéhez ajánlott kis kötet 1943 óta nem jelent meg újabb kiadásban, ezért bizonyára nagy ér­deklődésre tarthat majd számot a művészek és művészetbarátok körében egyaránt. (K. R.)

Next

/
Oldalképek
Tartalom