Bodonyi Emőke szerk.: Jeges (Pest Megyei Múzeumok Igazgatósága, Szentendre, 2008)

Egyházművészeti kompozíciók 1945 előtt

Egyházművészeti kompozíciók 1945 előtt Jézus életének jelenetei A budai Szent Imre Kollégium (Szent Imre Lelkészség) mennyezeti képének részlete, 1938 (kat. 330.) Amikor Jeges Ernő a pannonhalmi szekkót festette, már két egyházművészeti megbízáson túl volt. 1938-ban, a Szent István és az Eucharisztikus Kongresszus évében festette a budai Szent Imre Kol­légium mennyezetképeit és két év múlva a Kollégium Üdülőkápolnájának fűzfői falképeit. Emellett több, a Szent István-évhez kötődő, és különböző műfajba sorolható művet készített.' 68 Az 1938-as ünnepségek nagy országos és egyházi reprezentációs munkáinak finanszírozásában az egyházi mecenatúra jelentős szerepet vállalt. XI. Pius pápa 1924-ben kiadott enciklikája irányí­totta rá a figyelmet a modern egyházművészet fontosságára, amelynek többek között alkalmaz­kodnia kellett a megújult liturgiához és ezzel együtt a szakrális térben a hivők számára jobban érthető modern felfogású művészeti alkotások készíttetését szorgalmazta. A rendelet előírta egy­mm házi szakértői tanács megalakítását, amelynek feladata ezt a folyama­tot felügyelni. Magyarországon ennek felelt meg az 1929-ben megala­pított Országos Egyházművészeti Tanács, amelynek elnökségét a pápai környezetből érkező Serédi Jusztinián hercegprímás és Gerevich Tibor vállalta el. így a Rómából hazatért művészek számára Gerevich személye megkönnyítette a nagyobb lélegzetű monumentális munkákhoz jutást. Jeges Ernő korábban több olyan kiállításon is részt vett, amelyeken val­lásos tárgyú képei a modern egyházművészet iránti érdeklődését mutat­ták. Ez, de főleg a történelmi kompozíciókért odaítélt, nagy visszhangot kiváltó Ferenc József-díj segítette hozzá több megrendeléshez. 169 Ebben az időszakban kisebb, de köztük jelentős megbízásokat kapott, elsősorban fővárosi és vidéki plébániatemplomokban dolgozott, elvállalt vidéken egy magánmegrendelést is, valamint részt vett a Székesfőváros által kiírt pályázatokon. 168 Szenl István napi körmenet, 1938, rézkarc. 225x309 mm. J.j.k. Jeges Ernő. b.l. Szent István napi körmenet. Budapest Hongrie (plakátterv), 1938, papír, tempera. 100x50 cm, leiül szöveg: LES FÊTES JUBILAIRES DE ST. ETIENNE / 1938. Vajda huny ad. 1938 (plakátterv), papír, tempe­ra, 100x50 cm. Magántulajdon. 169 P. Szűcs Julianna: Jeges Ernő. Magyar művészet 1919-1945. 1985. i.m. 430. o.

Next

/
Oldalképek
Tartalom