Fallenbüchl Zoltán: Grassalkovich Antal - Hivatalnok és főnemes a XVIII. században (Gödöllői Múzeumi Füzetek 2. Gödöllői Városi Múzeum, 1997)

XII. A vég - és ami ezután következett

XII. A VEG - ES AMI EZUTÁN KÖVETKEZETT... 1771 egy hideg téli napján, január 20-án, Grassalkovich Antal, a Magyar Királyi Udvari Kamara elnöke „Gödöllő várában" Végh Ignác és Szlávy Pál királyi ügyigaz­gató kamarai tanácsosok, Kvassay József helytartótanácsi tanácsos, altárnokmester és Gludovácz József kamarai titkár jelenlétében elkészítette végrendeletét. Ebben meghagyja, hogy gödöllői, hatvani és debrői uradalmai majorátussá szervezendők — azaz egy kézen, az elsőszülött fiáén — maradjanak. Meghagyja Antal fiának, aki ezt örökli, hogy a templomépítésre mindig különös gondja legyen. Gödöllőn létesítsenek ispotályt — kórházat, illetve szegényházat — 12 koldus részére. A pozsonyi kertjében lévő kápolna legyen a nagyközönségé. A szerzetes rendekre egyenként 270 és 30 forint közti összegeket hagy. Különös gond legyen Besnyőre, felesége gyógyulása miatt. Ott létesüljön vendégfogadó, de nem kocsma, hanem a zarándokok számára szállás. Hét zsellérház is legyen ott a település ellátására. Minden olyan helységnek, ahol birtokos, 100-100 forintot adjanak. Fiú unokáinak: Haller Józsefnek, Forgách Antalnak és Esterházy Józsefnek paripákat hagy. Udvari emberei negyedévi fizetést kapjanak, de külön kiemeli közülük Horvatovszky Sámuel udvari doktorát, kinek 2000 forintot hagyatékoz, mert betegsége idején kezelte, Nolli Józsefet, a gödöllői inspektort, a hatvani és komjáti, mintegy húsz éve szolgáló tiszttartókat is. Utolsó kérése, hogy egyszerű koporsóban, és fehér ruhában temessék el, Besnyön, az épülő kriptában. 15 3 A tavasz azonban elűzte a halál sötét gondolatát. Áprilisban megküldik számára Magyarország térképét — nyilván az Ignatz Müller-féle Mappa Regni Hungariae-t, mely ugyan rézmetszetben sokszorosított, a régebbi kartográfiai hibákat némileg javító mű, de nyilvános forgalomba — állambiztonsági okokból — nem kerül. A Ma­gyar Kamara elnökének azonban meg kell ezt kapnia, és meg is kapja. 15 4 Bizonyosan végigszántja ujjával: itt és ott emeltettem templomokat, gondoskodtam telepesekről, hoztam létre sóraktárakat és hivatali épületeket, itt és ott vagyok birtokos, vannak kastélyaim, házaim... Még ez év júliusában az a kitüntetés éri, hogy Szent István jobb kezének, a Szent Jobb ereklyének Raguzából való hazatérésénél királyi biztosként működhet egy másik, ugyancsak az ismeretlenségből felemelkedett jeles magyarral, gróf Hadik András tábornokkal együtt. A Bihar megyéből Boszniába, s innen a raguzai (dubrovniki) domonkos rendiek kolostorába került ereklyét Mária Terézia hozatta el Grassalkovich végrendelete levéltárának pusztulása ellenére is megmaradt OL, Családi Levéltárak, P 429., Grassalkovich család levéltára, 2. doboz. 15 4 OL, MKL, E 15 Expeditiones Camerales, 1771. ápr. 19. nr. 22. Praeses

Next

/
Oldalképek
Tartalom