Nógrád Megyei Múzeumok Évkönyve XI. (1985)

Tanulmányok - Jakus Lajos: Szécsény prókátora Buday Bornemissza Bolgár Pál

Il 13. Nagy, 1858. 1. к. 183. Buday Bornemisza család. 14. Nagy Iván Toldy Annát összecseréli Katával, s Buday Pál feleségeként szerepelteti. Atyjának Toldy Lászlót tartja, holott Toldy Mihály volt. 15. OL. Károlyi Nemzetség Levéltára; P 419 Bosnyák cs. It. Fasc. 26. Nr. 4. Széchy György jobbágya Takács Jakab négy társával 1610-ben Sződről tanúként szerepel a rádi Aszalay család birtokperében. 16. Acta, 1790. 356—357. 17. OL. P 46 Beniczky cs. lt. 18. Bethlen Gábor levele Bars megyéhez. 1619. november 18. Tört. Tár. 1892. 335. 19. Thurzó Szaniszló Bars vármegyéhez 1620. március 19. Tört. Tár, 1892. 348—349. 20. Bethlen Gábor levele Thurzó Szaniszlóhoz, 1620. november 4. Tört. Tár, 1885. 665. 21. OL. E 142 M. Kamarai lt. Actorum Publicum 32. к. Fasc. Nr. 24. 26.; Fasc. 2. Nr. 4.; Fasc. 6. Nr. 15. 22. PmL. 5. 1/b Megyei adószedői iratok. Hationes perceptorales, 1622. 23. Wien Hofkammerarchiv Hoffinanz Ungarn 10/c. Nr. 124. Szécsény, 1622. december 15. ; Közli Szakály, 1981. 240. —; Takáts Sándor, Rajzok a török világból, II. k. 110—111. 24. OL. E 215 б Buda, 1628. november 20. 25. OL. E 41 M. Kamarai lt. 1624. Nr. 210. 26. Acta, 1790. 132. Contra Baiffenberg Capitaneum Comorra. 27. OL. E 142 M. Kamarai lt. Acta Publica Fasc. 4. Nr. 8. 28. Purjesz, 1958. 183. 29. OL. P 1744 Wattay cs. lt. Fasc. 1. Nr. 108/12. tétel); Fülek, 1635. július 24. P. P. S. vm. 30. PmL. Pest vm. közgy. jkv. II. k. 1657—1664. 7—14. 31. PmL. Váci püspöki Gazdasági Levéltár. Dézsmajegyzékek, tizedek árendába adása 1561-től. PPS vm. kgy. jkv. I. 22. 32. Horváth, 1977.74. 33. PmL. Váci Osztály. Váci püspöki Gazdasági Levéltár XXXIII. Urbarialia. Kösd árendája. 34. OL. E 15 M. Kamarai Lt. 1611. november 14. Nr. 11. 35. PmL. Acta Juditialia 1668. 17. Tanúvallatási jkv. 36. OL. P 1744 Wattay cs. lt. 13. köteg.; PmL. PPS vm. kgy. jkv. II. k. 107., 120., 121. 37. OL. P 1744 Wattay cs. lt. 13. tétel. Fasc. 4. Nr. 6. Szécsény, 1657. június 22.; Kriskó, 1983. 682. 38. NmL. Közgy. iratok 1661. január 27.; PmL. PPS vm. kgy. jkv. II. k. 134. 39. NmL. Nógrád vármegye közgy. jkv. 1655. pag. 149.; Nagy, 1858. 1. 183.; PmL. PPS. vm. kgy. jkv. II. k. 36., 42., 75—76., 79., 95., 96., 100., 103. 40. NmL. Nógrád vármegye közgy. jkv. 1653. pag. 22. A pörben Zeke György képviseli Buday Pált.; Jakus, 1981. 10—12. 41. OL. P 1744 Wattay cs. lt. 13. köteg. Sági káptalan határjárása Tóidról. Told puszta eredetéről Buday Pál az alábbit írja: „az ki Tholdnak és Halápnak hívattatik ... 1295-ből, majd 1389 esztendőben most 1644. esztendőben, hogy ez magiar fordítást le írtam az határ járt levél szinte 255 esztendős. Az első kiből írta az Neömes Sági Káptalan 349 esztendős. 42. PmL. IV. 1-j. 1633. Nr. 1. 43" PmL. Nemesi iratok lvt. gyűjteménye. B. 10 Bolgár, 1659. 44. Szederkényi, 1890. II. k. 482. 45. PmL. Pest vm. kgy. jkv. II. k. 1657. 7—14. 46. PmL. IV. 1-j. 1641. Nr. 3. 47. PmL. IV. 1-j. 1610. Nr. 1. 48. PmL. Pest vm. kgy. jkv. II. k. 1657. 7—14. 49. PmL. Nemesi iratok lvt. gyűjteménye Nr. 4. Natkay cs. 1630—1658. Nr. 2. 1630. 50. PmL. IV. 1-j. 1633. Nr. 1. 51. PmL. Pest vm. közgy. jkv II. k. 1657* 7—14.; Borosy, 1984. 67—68. A regesta közlése tévedéseket tartalmaz. Ezek a perrel kapcsolatos egyéb okmányokból igazolhatók. 1. Nem nővére, hanem nagynénje volt Toldy Katalin Bolgár Pál elhunyt feleségének. 2. Nátkay János Rédey Ferenc füleki várkapitánnyal együtt részt vett Érsekújvár ostromában, de nem a Bocskai-féle felkelés ellen, hanem éppen oldalán. Rédey váradi főkapitány és Bethlen sógora később. 3. Nátkay Szabó András felesége nem Toldy Erzsébet, hanem Toldy Katalin volt. Imre pedig nem a fia, hanem testvére Nátkay Szabó Andrásnak 5. Szerintünk Básthy László nemes nem „vehette", hanem vetette zálogba feje váltságában Nátkay Szabó András és feleségének Toldy Katalinnak részjószágát Egyházasbáston és egyebütt. Nátkay Balázs csak ilyen címen juthatott a zálogos birtokba. (Ez utóbbi esetben szövegromlás okozhat félreértést.) 52. PmL. Pest vm. kgy. jkv. II. k. 1657. 7—14. 53. PmL. IV. 1-j. 1641. Nr. 3. 54. PmL. Nemesi iratok lvt. gyűjteménye N 4. 1646. Nr. 1. Helyes dátum 1657. Nr. 1. 55. PmL. Nemesi iratok lvt. gyűjteménye N. 4 1646. Nr. 1/2. Helyes dátum 1657. Nr. 1. 56. PmL. IV 1-j. 1656. Nr. 2. 30

Next

/
Oldalképek
Tartalom