Nógrád Megyei Múzeumok Évkönyve 24. (1978)

Tanulmányok - Praznovszky Mihály: Krúdy Kálmán (1832–1861) (Adalékok a Krúdy-család nógrádi ágának történetéhez)

Praznovszky Mihály Krúdy Kálmán (3832-1861) (Adalékok a Krúdy család nógrádi ágának történetéhez) „Azon a réten kergettem én is a lepkét és a labdát, s ma úgy látom, hogy szebb rét talán nincsen is az egész világon. Az Ipoly mentén terült el a lapos partok között és szelíden, lágyan szaladt tovább a lehajló fűzek és tömpe bokrok között, mint a nótaszó. A virágos bokrokon madarak lak­tak és énekkel kísérték útjában Kálmánt. És a füvek fölött a nyár leányai kiteregették virággal kihányt köntösüket a napsugárba. Messzebb halmok kéklenek és beszédes nyárfák ringatják karcsú derekukat a szélben, ami e szép világ fölött elsuhan. Itt minden a szerelemről mond éneket és a leg­kisebb virágnak a kelyhében is száz nóta lakik: szép, egyenes növésű pa­lócleányoknak volt századok óta a szerelmeskedő-rétjük ez a hely. Itt a le­vegő is más. Csókok zenéje zümmög a méhek duruzsolásában." 1 Gondolná-e bárki is, hogy a fenti idézet nem Mikszáth Kálmántól származik? Krúdy Gyula ír ilyen szépen „Palócországról", benne hagyott ilyen mély nyomot ez a táj. A Mikszáth-hatásokat oly nehezen leküzdő író ^bben az írásában már nem a nagy mester hatására fog a palócvidék áb­rázolásához. Bizonyos fokig ő is nógrádi, s gyermekkorában sokszor el­hozták látogatóba a rokonokhoz. Egyelőre részletesebb magyarázat nélkül tudnunk kell azt: a Krúdyak nógrádi eredetűek, az író nagyapja került el a megyéből 1849 után. így lett a család egyik része szabolcsi, és született aztán az író Nyíregyházán, száz esztendeje, 1878. október 21-én. Nógrádhoz köti őt a család, a rokonság, e vidéket örökíti meg sok szép, fátyol-titkos novellájában, s ide fűzi őt műveinek néhány alakja, akik valóban itt éltek a megyében. Közülük most csak egyről, az egyik legjelentősebbről kívánunk írni. Krúdy Kálmánnak hívták, az író nagy­apjának öccse volt. Élete, kalandjai fel-feltűnnek a novellákban és izgal­mas, romantikus külsőt adnak e hősnek. Eredetileg csak Krúdy Kálmánnal akartunk foglalkozni tanulmá­nyunkban, felkutatva mindazt, ami a valóság, és ami ma még kideríthető életéről. Ám ahogy haladtunk előre az anyaggyűjtésben, úgy vált gazda­gabbá a kép a Krúdyak életéről. Természetesen az nem várható, hogy tel­jes, minden részletre kiterjedő családtörténetet adjunk a Krúdy famíliá­ról. De bármennyire is hiányos a rájuk vonatkozó megyei anyag, még mindig jóval több, mint amennyit a tanulmány keretei elbírnak. így hát ez csak bevezetés, illusztráció a Krúdy család életéhez. (S egyúttal bemu­157

Next

/
Oldalképek
Tartalom