Kisné Cseh Julianna – Somorjai József szerk.: Komárom – Esztergom Megyei Múzeumok Közleményei 5. (Tata, 1997)

H. Kelemen Márta–Lőrincz Barnabás: Egy lovagrendű tiszt Domitianus dunai háborúiban

A felirat szövege alapján egyértelmű, hogy a 2-7. sorokban M. Clodius Pupienus Maximus és D. Caelius Calvinus Balbinus császárok nevei álltak. 2 A megmaradt betűtöredékek alapján e sorokra a következő kiegészítést javasoljuk: 3 [[M CLOD PVPIENVS vagy PVPIENIVS MAX P F]] [[AVG PONT MAX TR POT P P COS]] [[II PROCOS ET IMP CAES D]] [[CAEL CALVINVS BALBINVS]] [[P F AVG PONT MAX TR PO]]T C[[OS II PROCOS P]] P ET A 9- sorban nobilissimus helyett tévesen nobilissimo, all. sorban restituerunt helyett restituit áll. A felirat kiegészített szövege a következő: Imp (erator) Caes(ar) I [[M. Clod(ius) Pupienus vagy Pupienius Max(imus) P(ius) F(elix) I Aug(ustus) pont(ifex) max(imus), tr(ibuncia) pot(estate), p(ater) p(atriae), co(n)s(ul) III, proco(n)s(ul), et Imp(erator) Caes(ar) D. 1 5 Cael(ius) Calvinus Balbinus I P(ius) F(elix) Augíustus), pont(ifex) max(imus), tr(ibunicia)po]] t(estate), I ö[o(n)s(ul) II, proco(n)s(ul), p(ater)}] p(atriae), et I M.Antonius Gordianus I nobilissimo (!) Caes(ar) vias I w vetustate conlabsas I cum pontibus restituit(!) I per legOonem) IAdi(utricem) p(iam)/(ideiem) [[P(upienam) B(albinam)]] G(ordianam) I a Brig(etione) m(ilia) p(assuum) II Pupienus és Balbinus rövid ideig tartó uralkodása alatt igen kevés felirat készült 4 , Pannónia Inferiorból mindössze két oltárt ismerünk, amelyek talán ebből az időszakból származnak. 5 Az új felirat a fentiekkel ellentétben biztosan a két császár uralkodása alatt készült. A kettejükre, ill. a későbbi III. Gordianusra vonatkozó császárjelző a törlés ellenére is olvasható a 12. sorban. A jelző még egy feliraton szerepel ilyen formában, ez Britanniában került elő. 6 Ez utóbbi feliraton is kitörölték a Pupienusra és Balbinusra utaló részt. Az almásfüzftői mérföldkövet így biztosan 238-ban állították. A történeti adatok alapján - bár az 2 E császárokhoz ld. PIR 2 C 126 (Balbinus) és 1179 (Pupienus). - Hasonló szövegű mérföldköve­ket Cappadociából ismerünk: CIL III 12210 (-6953=EE V 77), CIL III 6934, 6936. 3 A titulaturákhoz ld. előző j., valamint legutóbb PEACHIN 1990, 150-156. 4 Összeállításukat ld. FITZ 1983, 148-149.; PEACHIN 1990, 150-156. 5 CIL III 10428; RIU 337. így FITZ 1983, 148-149, azonban e feliratok esetében csak az bizonyos, hogy 238-ban állították őket. A császárjelzők hiánya nem perdöntő ebből a szempontból, mivel nem mindegyik feliraton tüntették fel ezeket, ld. pl. LORINCZ 1985, 188. 6 RIB 1334. 262

Next

/
Oldalképek
Tartalom