Kisné Cseh Julianna – Somorjai József szerk.: Komárom – Esztergom Megyei Múzeumok Közleményei 5. (Tata, 1997)

H. Kelemen Márta–Lőrincz Barnabás: Egy lovagrendű tiszt Domitianus dunai háborúiban

Két új felírat Brigetio körzetébal Lőrincz Barnabás (ELTE Ókori Történeti Tanszék, Budapest) Számadó Emese (Klapka György Múzeum, Komárom) Brigetio és territóriumának feliratai a RIU 2-3. kötetében jelentek meg 1976­ban, illetve 1981-ben. Az alábbiakban a város territóriumáról közlünk két felira­tot, amelyek a feliratos anyag összeállításakor nem kerültek be a 3- kötetbe. I. Az első felirat egy mérföldkő, amely 1966-ban került elő Almásfüzitőn (Ko­márom-Esztergom megye). 1 Magassága: 192 cm, átmérője 50 cm. Őrzési helye: Klapka György Múzeum, Komárom. Leltári száma: 73.2.1. A betűmagasság az 1. sorban 10 cm, a 8-11. sorokban 5,5 cm, a 12. sorban 6,5 cm és a 13. sorban 8 cm. A 2-5. sorokat teljesen, ill. a 6-7. sorokat néhány betű kivételével kitöröl­ték. A szövege a következő (1. kép): MP CAES ] ] ]T C[[ ]]P ET M ANTONIVS GORDIANVS NOBILISSIMO (!) CAES • VIAS VETVSTATE • CONLABSAS CVM PONTIBVS • RESTITVIT (!) PER • LEG • I • ADI • P F [[P B]] G A BRIG • M P • II Az adatért Kecskés Lászlónak, a komáromi Klapka György Múzeum vezetőjének mondunk köszönetet. 261

Next

/
Oldalképek
Tartalom