Béres Mária szerk. - Tiszavilág : A Tiszazugi Földrajzi Múzeum Közleményei 4. (Tiszaföldvár, 2010)

LOKÁLPATRIÓTÁK TOLLÁBÓL - Faragó József: Városias elemek a régi TiszatÖldvár falusi társadalmában (Szociografikus gondolatkísérlet a felejtésről)

TISZA VILÁG IV. i Városias elemek a régi Tiszaföldvár falusi társadalmában (Szociografikus gondolatkísérlet a felejtésről) Faragó József Townified elements in the rural society of old Tiszaföldvár - Two serious, still not recovered losses reached the local society of Tiszaföldvár at the end of the World War II. First the lower middle-class Jewish people were driven along the old Vasút, the present day Mártírok Street so that they disappear. Few months later the members of genteel middle-class, which formed the local political life disappeared from the scene. The social role, way of life, economic-political relations beyond the town of these two townified elements can provide data not only for the local history between the two world wars, and for the reconstruction of the structure of every-day life, but can help us to understand why it is so difficult to adapt the modern town to the challenges of the competition born after the political system change. A kilencvenes évek közepén az akkor frissen várossá lett Tiszaföldváron független hetilapot (Kurázsi napló) indított a településről elszár­mazott, majd oda visszatért egykori néplapos újságíró, Szabó János. A néhány hónapot meg­élt lapot hamar megfojtotta a „gazdasági szük­ségszerűség", mégis szóba került, vagy inkább a főszerkesztő szóba hozta, hogy volt már egy­szer hetilapja a községnek. Ráadásul hosszú évekig megjelent a két világháború között. Esztendőkrelfeledkeztem erről, de később a Tiszazugi Földrajzi Múzeum raktárában rálel­tem a régi példányokra. Előkerült az 1929. karácsonyán indított Tiszaföldvár és vidéke. Főszerkesztője dr. Erődi-Harrach Tihamér országgyűlési képviselő: ő lenne hát egyik sze­replője ennek az írásnak. Egy finoman művelt, européer magyar úr, akit kiejtett emlékezetéből Tiszaföldvár... A holokauszt kevés helyi túlélőinek egyikét, Köves (Kuschner) Mihályt, Kármán Irén ren­dező kamerája kísérte vissza 2004-ben gyer­mek- és ifjúkora színhelyére. A Tiszazugi Föld­rajzi Múzeum filmtárában megtalálható ez a hamisítatlan oral history dokumentum, mely nem csak Köves Mihály visszaemlékezéseit rögzítette, de a még élő — pontosabban 2004­ben élt — egykori barátaival, szomszédaival való megdöbbentő találkozását is. Erődiről kizárólag írott források, Kövesről jórészt filmfelvételek állnak rendelkezésre. Származásuk, neveltetésük, vallásuk, sorsuk, sőt nemzedékük is diametriálisan eltérő. Mégis van néhány közös vonásuk. Nagyjából ugyan­abban az időben kötődtek Földvárhoz. Erődi 1922-ben lett a TiszatÖldvári választókerület képviselője, s az is maradt 17 éven át. Köves ebben az évben született, s 22 évig élte a földváriak hétköznapi életét. Mindketten sport­emberek: Erődi megszállottan túrázott, Köves labdarúgó volt. Ráadásul mindketten jogászok. És persze mindketten kihullottak a földváriak emlékezetéből. Elfelejtették őket, pedig Földvár éppen hogy nem feledékeny település. Szinte már rigorózus következetességgel számon tartja híres fiait. Vegyük észre, hogy olyan településről van szó, ahol a helytörténeti kiadványoknak minden al­kalommal szép számú előfizetője van. Nos, Erődi is megjelenik egy-egy fényképpel és egy-egy bekezdéssel a település monográfiájá­ban, meg a Tiszazugi Földrajzi Múzeum közle­ményeiben is. Ezekből az odavetett közlések­ből mégsem tudunk meg róla szinte semmit. A szerző közgazdász, a Magyar Szociológiai Társaság tagja. 5430 Tiszaföldvár Kossuth 111. E-mail: farago.jozsef@vipmail.hu — szellemi szabadfoglalkozású 149

Next

/
Oldalképek
Tartalom