Béres Mária szerk.: Tiszavilág : A Tiszazugi Földrajzi Múzeum Közleményei 3. (Tiszaföldvár, 2008)

ÉRTEKEZÉSEK - Faragó József: Volt egyszer egy polgári iskola (Fejezetek a tiszaföldvári sajtó történetéből I.)

Volt egyszer egy polgári iskola 1 Fejezetek a tiszaföldvári sajtó történetéből I. Faragó József* Once upon a higher elementary school (Chapters from the history of the press of Tiszaföldvár) - On the 22nd December, 1929, Tihamér Erödi-Harrach, the Member of Parliament established regional weekly „ Tiszaföldvár és vidéke ". Our sociography present the series of articles, which covered the history of local secondary school. The Boys' and Girls ' Secondary School of Tiszaföldvár established by Kuno Klebelsberg Minister of Education in 1926. The operation of the school was not always continuous in the next two decades, but the final development of this process was the establishment of the local grammar school in 1947. Válságos időkben, 1929 karácsonyán indította útjára a Tiszaföldvár és vidéke című hetilapot dr. Erődi-Harrach Tihamér egységes párti képviselő. A nemzeti elkötelezettség mellett nyilván kampányszempontok is mo­tiválták, azt persze aligha gondolhatta, hogy közel egy évtizednyi lapkiadás után majd több mint fél évszázad múlik el anélkül, hogy saját újságja lenne a község-nagyközség-város fejlődésen végigballagó tiszazugi település­nek. Hetilapja pedig máig sincs. De ne szaladjunk ennyire előre, hanem lapozzuk fel az újság megsárgult számait. Ve­gyük sorra vezércikkeit, melyek jobbára Tria­nonnal és a bontakozó világválsággal foglal­koztak. Színezik a címoldalról alkotható képet a világháborús visszaemlékezések, megkésett harctéri naplók, meg az olyanfajta pikáns sorozatok, mint a Petőfi nőismerősei 1-6. No és a belső oldali hírek. Háttérként a közeli Nagyrév arzénnel gyilkoló asszonyainak sú­lyos ítéletei, mely a helyi lap hasábjain kisebb vitát provokált arról, hogy eme szégyenletes eset után érdemes lenne megváltoztatni Tisza­zug nevét. Aztán ebben az időben kezdtek elszaporodni a közlekedési halálokok is, melyek gyakori fordulata, hogy a sérült ugyan látszólag jól érezte magát, de másnapra otthonában belső vérzés miatt elhunyt. S végül az ínség következményei: a gyakori lopások, meg nem ritkán a romlott hús okozta, egész családokat megtizedelő ételmérgezések és hozzá az öngyilkosságok. A legmegdöbben­tőbb eset a lap egyik szerkesztőjéé, aki nem tudván eltartani családját, felakasztotta magát. Végül a bulvár ízű hírek. Olyanok például, mint amikor a földvári labdarúgók 2-0-ás idegenbeli győzelmüket követően kisebb ve­rést kaptak a cibakházi focistáktól és a hozzájuk csatlakozó ottani szurkolóktól. Tiszazug mindennapi életének provinciális történései között sem keltett feltűnést az a szerény tördelésű, belső oldali híradás, mely 1930 februárjában „ Tető alá kerül a polgári iskola"" címmel jelent meg. Mégis, ezzel a bizakodó hangvételű cikkel vette kezdetét az a közel kétéves, drámai küzdelem, melynek során majd még tucatnyi vezércikk születik. Olyan problémák közé tolva ennek az alig 6 tantermes, mégis két helyen — a helyi Casino és egy régi elemi iskola helyiségeiben — tengődő kis intézménynek az ügyét, mint a „Magyarország integritása", „A munka­hiány", az „Egy nemzetet pusztító betegség". * Közgazdász, passzionátus historikus. E-mail: farago.jozsef@vipmail.hu 1 A Klebelsberg Kunó Emléktársaság 2007-es - A kultúrpolitikus Klebelsberg politikai kultúrája a korabeli sajtóban című - országos pályázatán díjazott tanulmány 2 Tiszaföldvár és Vidéke — Politikai, társadalmi, szépirodalmi és közgazdasági hetilap (főszerkesztő: dr. Erődi-Harrach Tihamér, felelős szerkesztő: Csontos Kálmán, nyomda: György József Könyvnyomdája) -, a továbbiakban TfV, 1930. február 16., 3. o.

Next

/
Oldalképek
Tartalom