Pató Mária: A tiszazug sajtótörténete 1887-1944 (Tiszazug, 2007) / 1456-2009

KÖZÉRDEK 1902-1913 (6. melléklet) Még virágkorát érte a Kunszentmárton és Vidéke, amikor 1902. január 12-én dr. Bozóky Árpád ügyvéd Közérdek elnevezéssel és ellenzéki programmal lapot indított. Alcíme: Politikai és vegyestartalmú hetilap. A kunszentmártoni választókerület 48-as pártjának közlönye. Szerkesztők: Bozóky Árpád, Sas István, Csatár Andor, Barna Domokos, ifj. Némedy Gyula. Feltűnően nagy volt a szerkesztőség fluktuációja, hiszen 11 év alatt igen gyakran változott a szerkesztőség összetétele. Nyomda: a főszerkesztő rokonának, Bozóky Gábornak helyi nyomdája. A szerkesztő az újság céljaként - a béke és az igazság érdekében - a közérdek szolgálatát jelölte meg: „A tisztességtelent, a közjóra károsat, az emberek társadalmi és erkölcsi életére veszedelmeset ártalmatlanná akarjuk tenni, hogy a közszellemet ne rontsa, a közbékét ne zavarja, a nép vallásos érzületét ne bántsa. De vajon van-e erre szükség Kunszentmártonban? Minden tisztességes ember azt mondja, hogy: igenis van. Mert e községben a közszellem annyira korrumpált, a népnek annyira nincs érzéke a közjó, az elveknek tisztességes harca iránt, hogy a jóérzésű emberek jóformán mind visszavonultak a közéleti szerepléstől, lemondva arról, hogy az itt uralgó erkölcstelen közszellemet az igazi, helyes útra térítsék..." 2 5 Egy magát meg nem nevező gimnáziumi diák saját versével lelkendezik a lap megjelenése alkalmával: „Közérdek zászlója lobog a kezemben, Igaz, ősi kun-vér lüktet az eremben! Ide mellém, aki kunnak tartja magát, Vívni a Közérdek nagy, nemes csatáját! "Közérdek. 1902. 1. sz. jan. 12. 1. p. 19

Next

/
Oldalképek
Tartalom